Sporządzamy raporty

Badania i analizy

Realizujemy również usługi w zakresie badania strategii przedsiębiorstwa, analizy finansowej wybranej spółki oraz oceny sektorów gospodarki: rynek nieruchomości, budowlany, transportowy, odzieżowy, obuwia, gier, turystyczny, HORECA i SPA.

Obszar naszych badań: marketing, zarządzanie, finanse, logistyka, ecommerce, bankowość, turystyka, zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie, psychologia biznesu.