Biznesplan

Zlecę napisanie biznesplanu. Czy warto? To zależy od czasu i twoich umiejętności. Gdy podejmujesz się rozpoczęcia nowej działalności biznesowej konieczne jest opracowanie planu działania. Warto się dobrze przygotować. 
Jak dobrze napisać biznesplan? Jeśli jeszcze się zastanawiasz czy warto założyć firmę i rozpocząć fascynującą przygodę w świecie biznesu mam dla ciebie prostą odpowiedź: Tak załóż firmę i nie czekaj, aż ktoś inny zrobi to za ciebie. Warunkiem powodzenia w zakładaniu biznesu jest jednak odpowiednio przygotowany biznesplan. Masz pomysł na biznes? Zacznij planować.
W praktyce każdy plan na biznes wymaga od przedsiębiorcy indywidualnego podejścia. W przypadku niewielkiej skali biznesu będzie to uproszczona forma tego dokumentu. Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność biznesową na szerokim rynku (cały kraj lub zagranica) twoje działania w formie biznesplanu będą bardziej szczegółowo opracowane. Wymaga to również konieczności zaangażowania większej ilości czasu oraz kapitału niezbędnego do uruchomienia działalności gospodarczej. Właściwie opracowany plan staje się podstawą przyszłego sukcesu gospodarczego. Warto również podkreślić, że obowiązek planowania w przedsiębiorstwie państwowym wynika z aktualnej ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
Planowanie to jedna z funkcji zarządzania, obejmująca zespół czynności kierowniczych określających politykę strategiczną w zakresie przyszłych celów i zadań oraz sposobów ich realizacji. Planowanie urzeczywistnia się w postaci opracowanych planów. Aby planowanie spełniało swoje zadania, należy je oprzeć na naukowych podstawach, stosując w etapie planowania obowiązujące zasady, obliczając wielkości planistyczne właściwymi metodami oraz stosując określony tryb opracowania planu. Plany w organizacji układają się w hierarchię odpowiadającą strukturze organizacyjnej. Na każdym szczeblu plany odgrywają dwojaką rolę: wyznaczają cele, które mają być osiągnięte przez plany niższego szczebla, stają się instrumentem realizacji celów, ustalonych przez plan kolejnego, wyższego szczebla.

Polecane książki:  J.Żeliński "Analiza biznesowa", R.Sitkiewicz "Praktyczne sporządzenie biznesplanu", J.Skrzypek "Biznesplan w 10 krokach. Przewodnik od pomysłu do wdrożenia"

Zagadnienia: biznesplan, przedsiębiorca, biznes, firma, planowanie

Jeśli chcesz zlecić napisanie biznesplanu wyślij wiadomość do naszego konsultanta.

PRACA MAGISTERSKA, PRACA LICENCJACKA, DYSERTACJA MBA, PRACA DYPLOMOWA, PRACA ZALICZENIOWA, ESEJ.


ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA, PLAN MARKETINGOWY , PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA