Ekonomia

Jeśli podejmujesz się napisania pracy dyplomowej z ekonomii to z pewnością wybierzesz jeden z głównych obszarów wiedzy o ekonomii: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, polityka fiskalna, rynek pracy, bezrobocie, inflacja, Unia Europejska. W pracy magisterskiej lub licencjackiej na temat związany z ekonomią możesz opisać różne wskaźniki makroekonomiczne, sytuację w wybranym sektorze gospodarki, lub opisać politykę państwa w zakresie wspierania rynku pracy. W ostatnim czasie bardzo popularne są tematy związane z polityką Unii Europejskiej i funduszami wspierającymi gospodarki krajów członkowskich. Praca z ekonomii to również badania rynku i zwyczajów konsumenckich, analiza trendów i opis zagadnień związanych z inflacją i globalizacją. Rynek, popyt i podaż to ważne zagadnienia związane z ekonomią.

Wybrane zagadnienia: mikroekonomia, makroekonomia, popyt, podaż, bezrobocie, inflacja, produkt krajowy brutto (PKB), inwestycje zagraniczne, polityka fiskalna, polityka monetarna, globalizacja, integracja europejska, Unia Europejska, handel zagraniczny.

Książki z ekonomii,  które warto przeczytać: R.M.Newton "Ekonomia wolnego rynku:, B.Faustino "Elementarz ekonomii. Zwięzłe omówienie", R.Milewski "Podstawy ekonomii", A.Oleksiuk "Mikroekonomia"

Jeśli masz pytania dotyczące pracy dyplomowej wyślij wiadomość do naszego konsultanta.

PRACA MAGISTERSKA, PRACA LICENCJACKA, DYSERTACJA MBA, PRACA DYPLOMOWA, PRACA ZALICZENIOWA, ESEJ.


ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA, PLAN MARKETINGOWY , PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA