Marketing i reklama

Współczesny marketing stanowi ogromną wiedzę i możliwości dotyczące kierunków rozwoju działalności biznesowej.  Pisząc pracę magisterską lub licencjacką z marketingu student ma różne obszary wiedzy do zbadania. Podczas pisania pracy magisterskiej warto zastanowić się nad przeprowadzeniem badań marketingowych obejmujących np. konsumentów, odbiorców marki, ocenę lojalności klientów, czy aktywności marki w mediach społecznościowych. Wykonanie badań ankietowych może stanowić cenną wiedzę dla firmy i studenta. Natomiast promotorzy często dobrze oceniają rzetelnie opracowane badania w pracy dyplomowej. 

Praca magisterska lub licencjacka z marketingu może obejmować takie zagadnienia jak: branding, zarządzanie marką, promocja produktów, public relations, strategia marketingowa, komunikacja marketingowa, media społecznościowe, strategia promocji. 

Warto przeczytać książki następujących autorów książek o marketingu: Kotler, Kahneman, Godin,  Kotarbiński, Miłkowski.


Napisanie pracy na temat reklamy nie powinno stanowić trudności dla studenta. Tym bardziej, że z tym zagadnieniem spotykamy się codziennie w pracy i życiu prywatnym. Więc zdobycie materiałów do napisania pracy magisterskiej lub licencjackiej nie jest dużym problemem. Na co szczególnie zwrócić uwagę podczas pisania pracy dyplomowej na temat reklamy? Warto skupić się na celu głównym i temacie. Więc pracę możesz pisać na przykład o reklamie internetowej opisując zagadnienia związane z Google Adwords, kampanią promocyjną na facebooku, youtube, linkedinie czy instagramie. Możesz rónież opisać rodzaje skutecznej reklamy tradycyjnej lub w mediach społecznościowych. Ciekawą opcją może okazać się na przykład propozycja działań marketingowych i reklamowych dla określonej marki produktów kosmetycznych. Strategia reklamy to m.in. określenie grupy docelowej, budżetu, harmonogramu działań, narzędzi reklamy, a następnie przeprowadzenie badań marketingowych na temat skuteczności wybranych narzędzi reklamy. W pracy dyplomowej związanej z reklamą możesz np. opisać rynek reklamy w Polsce i zbadać jak kształtowały się trendy na rynku reklamy.

Polecane książki: A.Jabłoński "Skuteczna reklama na Linkedin" A.Murdoch "Kreatywność w reklamie", A.Kargiel "Wykonywanie przekazu reklamowego", M. Skorek "Społeczność wokół marki"

Zagadnienia: reklama, marketing, reklama internetowa, social media, marka, rynek reklamy, badania marketingowe, strategia reklamy.

Jeśli masz pytania dotyczące pracy dyplomowej wyślij wiadomość do naszego konsultanta.

PRACA MAGISTERSKA, PRACA LICENCJACKA, DYSERTACJA MBA, PRACA DYPLOMOWA, PRACA ZALICZENIOWA, ESEJ.


ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA, PLAN MARKETINGOWY , PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA