Marketing w przedsiębiorstwie

Współczesny marketing stanowi ogromną wiedzę i możliwości dotyczące kierunków rozwoju działalności biznesowej.  Pisząc pracę magisterską lub licencjacką z marketingu student ma różne obszary wiedzy do zbadania. Podczas pisania pracy magisterskiej warto zastanowić się nad przeprowadzeniem badań marketingowych obejmujących np. konsumentów, odbiorców marki, ocenę lojalności klientów, czy aktywności marki w mediach społecznościowych. Wykonanie badań ankietowych może stanowić cenną wiedzę dla firmy i studenta. Natomiast promotorzy często dobrze oceniają rzetelnie opracowane badania w pracy dyplomowej. 

Praca magisterska lub licencjacka z marketingu może obejmować takie zagadnienia jak: branding, zarządzanie marką, promocja produktów, public relations, strategia marketingowa, komunikacja marketingowa, media społecznościowe, strategia promocji. 

Warto przeczytać książki następujących autorów książek o marketingu: Kotler, Kahneman, Godin,  Kotarbiński, Miłkowski.

Jeśli masz pytania dotyczące pracy dyplomowej wyślij wiadomość do naszego konsultanta.

PRACA MAGISTERSKA, PRACA LICENCJACKA, DYSERTACJA MBA, PRACA DYPLOMOWA, PRACA ZALICZENIOWA, ESEJ.


ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA, BANKOWOŚĆ, PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA