Plan marketingowy

Przygotowanie planu działań marketingowych wymaga określenia celu. W każdej branży plan będzie inny. Plan marketingowy powinien pomóc w przygotowaniu się do sprzedaży produktu na nowe rynki zbytu, pozyskanie nowych klientów, wzmocnienie wizerunku marki lub zmianę systemu dystrybucji np. z tradycyjnych kanałów sprzedaży (hurtownie, galerie handlowe, sklepy) na system handlu elektronicznego. Na polskim rynku mamy wiele przykładów firm zajmujących się sprzedażą internetową m.in.: 4F, Amazon, CCC, LPP, czy Oponeo.

Polecane książki:  M.Dziekoński Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy, J.Westwood Jak stworzyć plan markeringowy, J.westwood Plan marketingowy w praktyce

Zagadnienia: plan marketingowy, marketing, strategia, biznes, zarządzanie marką, przewaga konkurencyjna

Jeśli chcesz zlecić napisanie planu marketingowego wyślij wiadomość do naszego konsultanta.

PRACA MAGISTERSKA, PRACA LICENCJACKA, DYSERTACJA MBA, PRACA DYPLOMOWA, PRACA ZALICZENIOWA, ESEJ.


ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA, PLAN MARKETINGOWY , PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA