Praca licencjacka

Czas napisania pracy licencjackiej wynosi od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od tego, jakie badania należy wykonać. Optymalna objętość pracy licencjackiej wynosi około 45 - 60 stron. 

Są to z reguły prace teoretyczne, jednak na uczelniach ekonomicznych i w szkołach biznesu preferowane są typowe projekty badawcze o charakterze praktycznym np. opisanie strategii rozwoju wybranego przedsiębiorstwa, analiza rynku odzieżowego, strategie międzynarodowego rozwoju, zarządzanie zasobami ludzkimi.

My zajmujemy się kompleksowo takimi badaniami: wybieramy firmę lub branżę, wykonujemy analizę konkurencji oraz potencjału strategicznego firmy, opracowujemy wnioski i rekomendacje.

Każde zlecenie realizujemy indywidualnie. Zapewniamy anonimowość i unikalność opracowania. Piszemy prace badawcze z następujących dziedzin: ekonomia, zarządzanie, marketing, reklama, social media, handel zagraniczny, logistyka, ecommerce, zarządzanie personelem, ecommerce, bankowość, finanse.