Projekt MBA

Oferta studiów MBA skierowana jest dla osób z doświadczeniem menedżerskim. Tylko wtedy projekt badawczy i studia MBA pozwolą na praktyczne przyswojenie wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Studia MBA muszą być ukończone projektem badawczym.  Kto będzie zainteresowany zamówieniem projektu MBA:
  • osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla
  • właściciele przedsiębiorstw
Projekt badawczy MBA jest jednym z trudniejszych wyzwań na studiach menedżerskich. Celem pracy badawczej jest rozwiązanie problemu praktycznego z zakresu zarządzania na poziomie strategicznym organizacji. 

Projekt MBA pozwala na rozwiązywanie różnych problemów organizacji na szczeblu menedżerskim z zakresu: przywództwa, strategii, finansów, logistyki, nowych rynków zbytu.

Przygotujemy temat i plan pracy

Każde zlecenie realizujemy indywidualnie. Zapewniamy anonimowość i unikalność opracowania. Piszemy prace badawcze z następujących dziedzin: ekonomia, zarządzanie, marketing, reklama, social media, handel zagraniczny, logistyka, ecommerce, zarządzanie personelem, ecommerce, bankowość, finanse.