Psychologia biznesu

Praca dyplomowa z psychologii biznesu i zarządzania to z pewnością wyzwanie dla każdego studenta. Jeśli odpowiednio się przygotujesz to bez problemu poradzisz sobie w temacie psychologii, biznesu i zarządzania. Książki, publikacje naukowe i notatki z wykładów to niewątpliwie cenne źródło wiedzy. Zacznijmy jednak od początku, czyli tematu pracy magisterskiej. O czym możesz napisać? W pracy dyplomowej możesz podjąć się opisania lub analizy wpływu inteligencji emocjonalnej na wypalenie zawodowe lub motywację pracownika. Może warto zbadać jak kreatywność i przedsiębiorczość pracowników wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, albo zbadać postawy menedżerów wobec różnych problemów zarządzania np. dyskryminacji czy mobbingu. W tematach związanych z psychologią biznesu naprawdę masz wiele możliwości działania. Warto skupić się na jednym z kilku kluczowych zagadnień: inteligencja emocjonalna, kreatywność, motywacja, przywództwo, negocjacje lub rozwój umiejętności i kompetencje pracownika.

Polecane książki: D.Goleman "Inteligencja emocjonalna", A.Opolska "Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów", D.Gromnicka "Asertywność w praktyce", M.Chmielecki "Techniki negocjacji", M.Chmielecki "Reputacja lidera. Jak budować wizerunek i rozwijać kompetencje by porwać za sobą ludzki", J.Lamri "Kompetencje XXI wieku", D. Kahneman "Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym"

Zagadnienia: emocje,  asertywność, odporność, empatia, inteligencja emocjonalna, psychologia biznesu, przywództwo, menedżer, zarządzanie, kreatywność, kompetencje, wypalenie zawodowe, mobbing, dyskryminacja, asertywność, komunikacja

Jeśli masz pytania dotyczące pracy dyplomowej wyślij wiadomość do naszego konsultanta.

PRACA MAGISTERSKA, PRACA LICENCJACKA, DYSERTACJA MBA, PRACA DYPLOMOWA, PRACA ZALICZENIOWA, ESEJ.


ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA, PLAN MARKETINGOWY , PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA