Strategia przedsiębiorstwa

Praca dyplomowa na temat strategii przedsiębiorstwa obejmuje najczęściej analizę strategiczną wybranej firmy lub branży, w której prowadzi działalność biznesową. Praca badawcza związana z tą dziedziną wiedzy to m.in. ocena obecnej strategii, badanie misji i celów rozwoju, ocena sektora rynkowego metodą PEST lub 5 sił Portera. W pracy magisterskiej możliwe jest zaproponowanie wniosków z analizy oraz przygotowanie rekomendacji i propozycji nowego kierunku strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa. 

Ciekawe książki na temat strategii przedsiębiorstwa napisali Krzysztof Obłój oraz Brian Tracy. 

Zagadnienia: zarządzanie strategiczne, strategia międzynarodowego rozwoju, przewaga konkurencyjna, analiza strategiczna przedsiębiorstwa, analiza PEST, 5 sił Portera, analiza SWOT, BCG, strategiczna karta wyników.

Jeśli masz pytania dotyczące pracy dyplomowej wyślij wiadomość do naszego konsultanta.

PRACA MAGISTERSKA, PRACA LICENCJACKA, DYSERTACJA MBA, PRACA DYPLOMOWA, PRACA ZALICZENIOWA, ESEJ.


ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, PLAN MARKETINGOWY, PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA