Zarządzanie zasobami ludzkimi
Motywowanie
Menedżer

Jest to nadal aktualny temat dla studentów zarządzania i menedżerskich studiów podyplomowych szczególnie na studiach MBA. Aby napisać dobrą pracę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi niezbędne jest odpowiednie przygotowanie menedżerskie i oczywiście podstawy teoretyczne z zarządzania pracownikami. Wiedza praktyczna w tym przypadku bardzo się przyda. Student zarządzania ma oczywiście możliwość przeprowadzenia badań w wybranej organizacji lub przedsiębiorstwie. Wywiad z pracownikami i ankieta to przydatne narzędzia podczas pisania pracy dyplomowej. Co możesz napisać ciekawego w kierunku ZZL? Warto zastanowić się nad zbadaniem jak funkcjonuje system motywowania pracowników w wybranym przedsiębiorstwie lub zidentyfikować proces rekrutacji i selekcji pracowników. Istotne będzie również opisanie ścieżki rozwoju umiejętności pracowników i proces zarządzania pracownikami z punku widzenia menedżera. System zarządzania zasobami ludzkimi możesz opisać na przykładzie wybranej korporacji lub wyłącznie działu handlowego i zbadać jak motywowani są przedstawiciele handlowi. Kolejny fajny kierunek pisania pracy dyplomowej to opis programu szkolenia i rozwoju pracowników.  Z pewnością jest to świetny obszar badań dla menedżera i studenta. Warto zastanowić się nad opisem zagadnień związanych z przywództwem i motywacją menedżera.

Polecane książki: H.Król Zarządzanie zasobami ludzkimi, M.Armstrong Zarządzanie zasobami ludzkimi, T.Listwan Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, A.Gick Motywowanie pracowników: systemy, techniki i praktyka, M.Suchar Rekrutacja i selekcja personelu, B.Tracy Motywowanie,  K.Blanchard Przywództwo wyższego stopnia, K.Blanchard Jednominutowy menedżer.

Zagadnienia: personel, pracownicy, motywowanie, rekrutuacja, selekcja, zaangażowanie, kreatywność, rozwój pracowników, szkolenia, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia zasobów ludzkich, lider, menedżer, przywódca, przywództwo.

Jeśli masz pytania dotyczące pracy dyplomowej wyślij wiadomość do naszego konsultanta.

PRACA MAGISTERSKA, PRACA LICENCJACKA, DYSERTACJA MBA, PRACA DYPLOMOWA, PRACA ZALICZENIOWA, ESEJ.


ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA, PLAN MARKETINGOWY , PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA