Agenda strategiczna UE 2024–2029 - projekt

Jaki jest program strategiczny? Co pięć lat przywódcy UE uzgadniają priorytety polityczne UE na przyszłość. Jest to zbiorowy wysiłek pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Europejskiej, w ramach którego przywódcy wspólnie dyskutują i podejmują decyzje. Odbywa się w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego i przed powołaniem każdej Komisji Europejskiej. Dlaczego UE tego potrzebuje? W ciągu ostatnich kilku lat UE stanęła w obliczu wielu kryzysów, z których wyszła silniejsza i bardziej zjednoczona. UE działała szybko i skoordynowo, począwszy od walki ze zmianą klimatu  po łagodzenie skutków pandemii Covid-19 i podejmowanie bezprecedensowych działań na rzecz Ukrainy w następstwie wojny agresywnej prowadzonej przez Rosję.

Droga do programu strategicznego

Ilustracja przedstawiajca budynek Rady UE Europa przez ktry wida zapalon latarni  Za budynkiem znajduj si supki w kolorze tym i rnych odcieniach bkitu


Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, przewodzi temu procesowi, ściśle współpracując z przywódcami krajów UE w sposób zbiorowy i włączający.

Wyznaczy tematy do dyskusji na szczytach UE aż do pierwszej połowy 2024 r.

Na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyło się 6 października 2023 r. w Granadzie w Hiszpanii, przywódcy UE po raz pierwszy debatowali nad przyszłymi priorytetami programu strategicznego, w tym:

  • bezpieczeństwo i obrona

  • odporność i konkurencyjność

  • energia

  • migracja

  • globalne zaangażowanie

  • rozszerzenie

W listopadzie 2023 r. prezydent Michel rozpoczął rundę konsultacji w celu pogłębienia dyskusji na temat kluczowych kwestii związanych z polityką, finansowaniem i podejmowaniem decyzji. Pierwsze z tych konsultacji odbyły się w Berlinie, Kopenhadze, Zagrzebiu i Paryżu.

Agenda strategiczna ma zostać przyjęta w czerwcu 2024 r.