Plagiat pracy dyplomowej

Czym jest plagiat?

Plagiat stanowi przywłaszczenie części lub całości utworu należącego do innej osoby i często dotyczy utworów tekstowych, muzycznych, graficznych, patentów. Plagiatem jest przywłaszczenie nawet części tekstu, czyli zdania, akapitu, rozdziału. Jeśli piszesz tekst oparty na innych publikacjach i nie oznaczysz fragmentu tytułem publikacji i autorem jako źródło to popełniasz plagiat. Stosowanie podobnych wyrazów, niedozwolony przedruk, czy wykorzystanie całego utworu bez zgody jako własny jest plagiatem.

 

Jak wykryć i poprawić plagiat?

Do wykrycia plagiatu możemy wykorzystać możliwości internetu. Jednak dobrym rozwiązaniem jest dostępny online system antyplagiatowy plagiat.pl. Umożliwia za opłatą dokładną analizę napisanego tekstu, a następnie pokazuje raport z możliwymi zapożyczeniami tekstu znajdującego się w innych publikacjach naukowych. Podczas pisania pracy dyplomowej warto sprawdzić tekst w systemie antyplagiatowym, gdy już jest napisane około 80 % pracy badawczej co zwiększy skuteczność analizy i umożliwi sprawne wprowadzenie korekty teksty. Raport z systemu antyplagiatowego wskazuje na możliwe źródła zapożyczeń. Na ich podstawie konieczne jest poprawienie własnego tekstu, aby zminimalizować ryzyko posądzenia o plagiat.

 

Przyczyny i konsekwencje plagiatu

Konsekwencje plagiatu są poważne. Dla biznesu oznaczają kary pieniężne i utratę wizerunku. Dla studenta odpowiedzialność karną i wydalenie z uczelni. Autor skradzionego utworu ma prawo domagać się opublikowania przeprosin, wycofania plagiatu z obrotu, a nawet z rekompensaty finansowej. Za plagiat może ponadto grozić kara grzywny, a nawet ograniczenia bądź pozbawienia wolności do lat 3 więc warto uważać na konsekwencje. W praktyce bardzo łatwo popełnić plagiat i to zupełnie nieświadomie. Student piszący pracę dyplomową, który ma przed sobą książkę wybiera określone fragmenty do przepisania jednocześnie zmieniając szyk zdań i kolejności akapitów. Później traktuje tekst jako własny, czyli przywłaszcza opublikowany wcześniej utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Może się jednak zdarzyć, że po przeczytaniu rozdziału książki zabieramy się za napisanie tekstu pracy dyplomowej. Aby nie popełnić plagiatu w dobrej wierze warto oznaczyć taki fragment źródłem, aby nie być później posądzonym o plagiat.

 

Sposoby na plagiat w pracy dyplomowej

  • Bez względu na to, czy piszesz tekst samodzielnie, czy zlecisz do redakcji innej firmie zawsze umieść źródło pod tekstem.
  • Jeśli korzystasz z zasobów internetu, książki, artykułu, czy każdej innej publikacji należącej do określonej osoby zawsze podawaj źródło. Nie popełnisz plagiatu.  
  • Cytuj poprawnie przywoływane fragmenty obcego tekst oraz stosuj cudzysłów.
  • W tekście dodaj przypis, w którym dokładnie zostanie wskazane źródło cytatu.
  • Praca dyplomowa ma przede wszystkim zawierać własne przemyślenia i wnioski.
  • W pracy dyplomowej powołuj się na rzetelne źródła oraz wyniki badań.


Masz pytania? Zadzwoń do nas

tel: 739 081 246

ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA,  BANKOWOŚĆ, PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA