Dysertacja MBA

Prace dyplomowe piszemy w języku polskim oraz angielskim

Przygotujemy propozycję tematu oraz planu działania w sprawie dysertacji MBA. Kariera, praca w korporacji oraz praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Studia MBA pozwalają na zdobycie praktycznych kompetencji związanych z zarządzaniem biznesem Często są skierowane dla menedżerów oraz właścicieli przedsiębiorstw. Dysertacja MBA pozwala na praktyczne zastosowanie zdobytej podczas studiów wiedzy z takich obszarów jak: strategia, finanse, ekonomia, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, ecommerce, technologie internetowe. Praca dyplomowa stawia nacisk na zbadanie oraz praktyczne rozwiązanie problemu.

Nie czekaj na ostatnią chwilę.

MBA dissertation

We will prepare a proposal for a topic and an action plan for the MBA dissertation. Career, work in a corporation and practical business management skills. MBA studies allow you to gain practical competences related to business management. They are often aimed at managers and business owners. The MBA dissertation allows for the practical application of the knowledge gained during the studies in such areas as: strategy, finance, economics, marketing, human resources management, e-commerce, and internet technologies. The diploma thesis emphasizes the research and practical solution of the problem.
 

Masz pytania? Zadzwoń do nas

tel: 739 081 246

ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA,  BANKOWOŚĆ, PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA