Praca zaliczeniowa, esej, referat

Krótkie prace zaliczeniowe piszemy w cenie od 30 zł za stronę

Przygotowujemy różne prace naukowe oraz artykuły.  W naszej ofercie znajdziesz następujące opracowania:

 • esej
 • referat
 • artykuł naukowy
 • tekst na stronę internetową lub fanpage
 • tekst marketingowy
 • prezentacja multimedialna
 • biznesplan
 • plan marketingowy
 • strategia marketing mix
 • plan promocji marki
 • strategia przedsiębiorstwa
 • strategia marketingowa
 • strategia marki
 • strategia public relations
 • strategia social media: facebook, instagram, tik tok, youtube
 • analiza strategiczna
 • analiza finansowa
 • analiza PEST
 • analiza SWOT
 • ocena konkurencyjności sektora

Masz pytania? Zadzwoń do nas

tel: 739 081 246

ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA,  BANKOWOŚĆ, PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA