Jak napisać pracę dyplomową?

Podczas pracy nad tekstem należy zadbać o styl i język. Istotna jest ortografia, interpunkcja oraz warstwa logiczna tekstu. Poprawne językowo prace naukowe zyskują wyższe oceny promotorów i recenzentów. Podczas pracy nad tekstem sprawdzamy stylistykę oraz gramatykę tekstu. 

Od czego zacząć? Przede wszystkim ustal pewne ramy czasowe projektu pracy dyplomowej i uzgodnij z promotorem temat pracy magisterskiej, licencjackiej lub MBA. Warto zaznaczyć, że temat oraz zakres prowadzonych prac badawczych powinien być spójny z kierunkiem twoich studiów i zainteresowań. Przygotowanie konspektu jest kolejnym ważnym etapem opracowania pracy dyplomowej. Po zatwierdzeniu konspektu przez promotora możesz przystąpić do redagowania tekstu, przeprowadzenia badań literaturowych oraz pierwotnych. Zwróć szczególną uwagę na to, żeby przypisy literaturowe w twojej pracy dyplomowej nie były starsze niż 5 lat. Tekst pisany krótkimi zdaniami, czytelnym językiem i bez błędów jest dobrze oceniany przez promotorów. 

Bez względu na to, czy piszesz pracę magisterską, licencjacką, czy dyplomową MBA zredaguj ją samodzielnie. Czasami bywa tak, że studenci nie mają zbyt wiele czasu na napisanie własnej pracy i decydują się zlecić jej zredagowanie innymi osobom. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie wyślij wiadomość do naszego konsultanta.

Masz pytania? Zadzwoń do nas

tel: 739 081 246

PRACA MAGISTERSKA, PRACA LICENCJACKA, DYSERTACJA MBA, PRACA DYPLOMOWA, PRACA ZALICZENIOWA, ESEJ.


ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA, PLAN MARKETINGOWY , PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA