ChatGPT oraz AI w pisaniu pracy dyplomowej

Czym jest ChatGPT?

Aby wyjaśnić definicję tej bardzo popularnej technologii posłużyliśmy się zasobami Wikipedii: „ChatGPT – chatbot opracowany przez OpenAI, wykorzystujący model GPT i służący do generowania odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika. Model ten został opracowany na podstawie dużych zbiorów danych, tak aby mógł prowadzić rozmowę i angażować się w różne tematy, od ogólnych rozmów po określone obszary wiedzy.

 

Kto korzysta z ChatuGPT

ChatGPT powstał na potrzeby biznesu, edukacji i administracji. Korzystają z jego możliwości firmy marketingowe i agencje kreatywne, uczelnie i uniwersytety, ale przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz studenci.

 

ChatGPT / AI. Korzyści i zagrożenia

Studenci często korzystają z możliwości nowoczesnej technologii AI, która z pewnością ułatwia życie wszystkim również pracownikom naukowym. Często za pomocą ChatGPT powstają naprawdę dobre teksty. Promotorzy i recenzenci prac dyplomowych mają jednak skuteczne narzędzia pozwalające na wykrycie tekstu napisanego przez ChatGPT. Często jest to wiedza i doświadczenie promotora, a także kontakt bezpośredni ze studentem. W tej sytuacji można szybko zweryfikować efekty pracy pisemnej z wiedzą studenta. Ponadto znany system plagiatowy, które bez problemu znajdziecie w sieci internetowej pozwala na wykrycie tekstu pisanego przez AI. Za po mocą specjalnych algorytmów system analizuje treść tekstu, stylistykę i język z innymi opracowaniami znajdującymi się w bazie danych.

 

ChatGPT, a przepisy prawa autorskiego

ChatGPT tworzy zarówno teksty oraz grafikę. Efekt pracy AI należy jednak zawsze sprawdzić pod kątem prawa autorskiego. Warto zaznaczyć, że AI bez oporów korzysta z zasobów internetu i tysięcy różnych publikacji opublikowanych na stronach internetowych. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce nie precyzują dokładnie wykorzystania ChatGPT w kontekście prawa autorskiego. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że korzystanie z tej technologii może skutkować naruszeniem prawa autorskiego lub praw pokrewnych w sytuacji, kiedy ChatGPT podczas redagowania tekstu wykorzystuje materiały i publikacje chronione prawem. Ryzyko plagiatu w tym przypadku jest duże i spowodowane jest tym, że ChatGPT stosuje w swoim działaniu maszynowe uczenie oraz przetwarza ogromne ilości danych zgromadzonych w globalnej sieci internetowej. W tej sytuacji istotne jest pytanie: Czy opracowanie tekstu przez ChatGPT można uznać za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, jeśli nie spełnia ustawowej przesłanki jaką jest czynnik ludzki?

Czy warto korzystać z możliwości ChatGPT? Naszym zdaniem tak. Jednak należy to robić rozsądnie i zawsze weryfikować końcowy tekst pod kątem stylistyki tekstu oraz ewentualnego plagiatu. Warto pamiętać, że podczas redagowania tekstu ogromne znaczenie ma czynnik ludzki, wiedza oraz zdrowy rozsądek.Masz pytania? Zadzwoń do nas

tel: 739 081 246

ZARZĄDZANIE, BIZNES, EKONOMIA, MARKETING, STRATEGIA, ECOMMERCE, REKLAMA, BIZNESPLAN, SOCIAL MEDIA, INNOWACJE, LOGISTYKA,  BANKOWOŚĆ, PSYCHOLOGIA BIZNESU, MENEDŻER, MOTYWOWANIE, ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI, LOGISTYKA