Badania w pracy dyplomowej. Metodologia.

Od ciebie zależy wybór skutecznej metody badawczej podczas pisania pracy dyplomowej. Badanie ankietowe jest dobrym narzędziem pozwalającym na zebranie odpowiednich informacji o naszych produktach czy też jakości obsługi klienta. Niestety wymaga dużego zaangażowania pracy i kosztów. Dlatego coraz częściej stosowane są technologie internetowe. Są tańsze, szybko zapewniają odpowiednią informację. Mogą to być np. fora internetowe, ankiety on online, poczta email, komunikatory internetowe. Coraz częściej firmy stosują nowoczesne technologie internetowe do przeprowadzania badań na temat wizerunku danej marki (Play, Orange, Plus), opinie o produktach (branża FMCG), jakości obsługi klienta (sektor bankowy).

Możliwe forma kontaktu z klientami i zbierania danych o produktach, jakości usług, oraz wizerunku marki:

- poczta elektroniczna - w serwisie firmy konieczne jest umieszczenie adresu e-mail osoby związanej z prowadzeniem marketingu firmy w Internecie. Ponadto zamieszczane są adresy email innych ważnych działów firmy, które powinny mieć kontakt z klientami czy instytucjami (telekomunikacja, konsulting),

-   dla klientów którzy nie dysponują własnym adresem poczty elektronicznej, należy przygotować specjalne formularze, umożliwiające im wysyłanie korespondencji wprost z poziomu przeglądarki WWW (stosuje to większość firm posiadających strony internetowe, firmy z rynku commerce)

- autorespondery, czyli programy umożliwiające natychmiastowe wysłanie przygotowanych wcześniej wiadomości. Są stosowane głównie w celu przesyłania odpowiedzi na zapytania o ofertę cenową. Istnieje możliwość skonfigurowania większej liczby takich programów (każdy ma swój adres
e-mail), tak, aby odpowiadały one automatycznie na większą ilość zagadnień. (Audi, Toyota, choć nie wszystkie strony internetowe Toyoty lub autoryzowanych przedstawicieli umożliwiają takie możliwości komunikowania się z klientem,

-  Jeżeli istnieją jakieś tematy, które są na tyle ciekawe lub ważne, że zgromadziłyby grupę odpowiednio dużą do dyskusji, można założyć listę dyskusyjną. Lista taka będzie stanowiła forum wymiany doświadczeń i opinii. Z jednej strony stanowiąc pomoc dla klientów dzięki obecności w dyskusji ekspertów firmy, a z drugiej pozwalając firmie zbierać opinie i uwagi o produktach, dystrybucji i innych żywotnych aspektach pracy przedsiębiorstwa. Kolejnym zastosowaniem listy dyskusyjnej jest dostarczanie tą drogą informacji dla dystrybutorów lub innych osób współpracujących z firmą,

-   Interesującym pomysłem jest otworzenie tzw. chat rooms, gdzie osoby na bieżąco mogą wymieniać opinie na jakiś temat. Zasadniczo wyróżnia się dwa typy tego typu usługi: dyskusje zorganizowane według harmonogramu i dyskusje niekontrolowane. Pierwsze polegają na zorganizowaniu przez ośrodek dyskusji na określony temat z udziałem ekspertów, znanych osób itd. Podczas takiego spotkania, zainteresowane osoby mogą zadawać pytania tymże ekspertom. Drugi typ dyskusji polega na dowolnej wymianie opinii wśród klientów. Tego narzędzia często stosowanego na różnych stronach internetowych nie znaleziono na stronach internetowych Toyoty.

Priorytetem projektowanych stron internetowych ukierunkowanych na zbieranie i analizę danych o klientach jest forma wizualna serwisu, która jest zgodna z całością koncepcji witryny. Decydując się jednak na wykorzystanie technik multimedialnych należy zwrócić uwagę na długość ładowania się stron. Przyjmuje się, że użytkownik jest w stanie czekać 30 sekund do momentu załadowania się serwisu, jeśli ten okres się wydłuża to najczęściej rezygnuje on z wizyty na danej stronie WWW.  Dobrym pomysłem jest wykorzystanie tzw. minisond, w których zadawane jest tylko jedno aktualne pytanie. W momencie udzielenia odpowiedzi na nie najczęściej pojawia się wykres i tabele przedstawiające wyniki dotychczasowych odpowiedzi. Toyota takich narzędzi na swoich stronach internetowych nie stosuje, ale są inne firmy wykorzystujące to narzędzie z powodzeniem.

Kolejną, prostą w zastosowaniu metodą zbierania danych, jest instalacja liczników odwiedzin strony. Pozwalają one na sprawdzenie, jaką popularnością cieszy się dana strona lub podstrona. Niestety tego typu rozwiązania są bardzo ubogie, gdyż nie mówią nic ponad to ile razy dana strona została odwiedzona, a więc nie otrzymuje się informacji na tematy: skąd ktoś przybył, ile czasu na witrynie przybywał i co tam robił. Największym problemem jest jednak niemożliwość najmniejszego nawet zidentyfikowania tych osób, może się bowiem okazać, że strona była odwiedzana w danym dniu 300 razy, ale w sumie tylko przez 20 osób. Mimo to, jest to sposób na analizę atrakcyjności witryny WWW. Nie powinno się zapominać, że zapytania e-mailowe są także bogatym źródłem informacji. Szczególnie dobrze w tej roli sprawdzają się autorespondery. Pozwalają firmie na szybkie zebranie informacji bez ponoszenia większych kosztów.