Bankowość - praca magisterska

Aby napisać bardzo dobrą pracę magisterską przygotuj sobie prosty i aktualny temat opisujący na przykład aktualne problemy i wyzwania bankowości lub badający rozwój technologii w zakresie usług bankowych w Polsce. Możesz podjąć się opisania systemu bankowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat albo opisać rynek banków komercyjnych
i spółdzielczych. Ciekawym obszarem badań w pracy dyplomowej będzie z pewnością home banking, ebanking czy mobile manking. Współczesne technologie internetowe oraz bankowość elektroniczna to z pewnością ciekawy temat na pracę magisterską. Kolejna propozycja to na przykład opisanie produktów bankowych lub ocena wizerunku marki na przykładzie banku.

Polecane książki: Z.Dobosiewicz "Bankowość", B.Kosiński "Podstawy współczesnej bankowości", J.Grzywacz "Marketing banku".

Zagadnienia: system bankowy, bankowość, bankowość elektroniczna, ebanking, płatności internetowe, paypal, home banking, ebanking, mobile banking, leasing, kredyt, rachunek bankowy, bankowość spółdzielcza, bankowość inwestycyjna, banki komercyjne, banki internetowe, kryptowaluty, bankowość internetowa, karty kredytowe, karty płatnicze.