Biznes i logistyka - praca magisterska

Biznes jest podstawą rozwoju gospodarki rynkowej. Dużo ciekawej wiedzy o działalności biznesowej możemy pozyskać ze spotkać z przedsiębiorcami, na uczelni oraz studiując publikacje o znanych inwestorach oraz przedsiębiorcach jak: Bill Gates, Elon Musk, Steve Jobs. W Polsce również znajdziemy wielu przedsiębiorców odnoszących sukcesy. Wystarczy poczytać takie publikacje jak money.pl czy artykuły Forbesa. Student biznesu ma zwykle za zadanie napisanie projektu nowej działalności biznesowej, zbadanie określonego obszaru zarządzania wybranej organizacji lub opisanie modelu biznesowego wybranego przedsiębiorstwa. Studiując biznes zdobywasz wiedzę o przedsiębiorstwie, marketingu, strategii i zarządzaniu. Często jest to dużo praktycznej wiedzy tym bardziej, jeśli jesteś na studiach menedżerskich lub piszesz dysertację na studiach MBA. Wiedza o przedsiębiorstwie to kluczowy kierunek pisania pracy magisterskiej. W pracy badawczej możesz np. opisać problemy rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa), sposoby finansowania przedsiębiorstwa, opisać firmy rodzinne w Polsce lub napisać pracę na temat wsparcia dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej.
W ramach pracy dyplomowej związanej z tematyką logistyki i dystrybucji warto opisać procesy logistyczne zachodzące w wybranym przedsiębiorstwie. Możesz zbać rynek usług logistycznych lub opisać koncepcję przemysłu 4.0. Logistyka przedsiębiorstw może stanowić duże wyzwanie dla osób piszących pracę dyplomową, lecz efekty tej pracy będą pozytywne w postaci praktycznej wiedzy.

Wybrane zagadnienia: biznes, plan strategiczny, marketing, strategia, zarządzanie, biznesplan, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przewaga konkurencyjna, produkt, marka, innowacje, startup, logistyka, przemysł 4.0, strategie dystrybucji, logistyka produkcji, logistyka dystrybucji, logistyczne systemy, globalizacja, dystrybucja.

Książki biznesowe, które warto przeczytać: S.Anderson "Z listów Bezosa. 14 żelaznych reguł rozwoju biznesu", R.Kyosaki "Biznes XXI wieku", R.Ashkenas "Hervard Business Review. Podręcznik lidera", M.Gerber "Mit przedsiębiorczości", B.Tracy "Strategia biznesowa", G.Kubera "Przeskok. Jak rozwinąć własny biznes", B.Tracy "Nawyki warte miliony", R.Jedlinek "Trzy filary biznesu w internecie" G.Sutton "Jak napisać biznesplan gwarantujący sukces", Z.Kordel "Logistyka i transport", Cz.Skowronek "Logistyka w przedsiębiorstwie".