Cele badawcze w pracy dyplomowej

W przypadku kierunków należących do dwóch obszarów technicznego i społecznego, (np.: kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji) praca dyplomowa licencjacka lub inżynierska powinna być związana ze ściśle określonym celem definiowanym w kategoriach inżynierskich i menedżerskich, jak np.:

a) analiza zgodności systemu zarządzania jakością na przykładzie przedsiębiorstwa,

b) analiza zagrożeń na stanowisku pracy, na przykładzie wybranego stanowiska w przedsiębiorstwie produkcyjnym,

c) analiza informatycznego systemu funkcjonującego w danym przedsiębiorstwie,

d) identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na wybranym przykładzie,

e) analiza procesu zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie,

f) opis wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwie.

 

Praca licencjacka, inżynierska i magisterska powinna zawierać: wyraźne określenie problemu badawczego, odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu oraz opis sposobu rozwiązania problemu (zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze).