ChatGPT oraz AI w pisaniu pracy dyplomowej

Czym jest ChatGPT?

Aby wyjaśnić definicję tej bardzo popularnej technologii posłużyliśmy się zasobami Wikipedii: „ChatGPT – chatbot opracowany przez OpenAI, wykorzystujący model GPT i służący do generowania odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkownika. Model ten został opracowany na podstawie dużych zbiorów danych, tak aby mógł prowadzić rozmowę i angażować się w różne tematy, od ogólnych rozmów po określone obszary wiedzy.

 

Kto korzysta z ChatuGPT

ChatGPT powstał na potrzeby biznesu, edukacji i administracji. Korzystają z jego możliwości firmy marketingowe i agencje kreatywne, uczelnie i uniwersytety, ale przede wszystkim uczniowie szkół podstawowych, średnich oraz studenci.

 

ChatGPT / AI. Korzyści i zagrożenia

Studenci często korzystają z możliwości nowoczesnej technologii AI, która z pewnością ułatwia życie wszystkim również pracownikom naukowym. Często za pomocą ChatGPT powstają naprawdę dobre teksty. Promotorzy i recenzenci prac dyplomowych mają jednak skuteczne narzędzia pozwalające na wykrycie tekstu napisanego przez ChatGPT. Często jest to wiedza i doświadczenie promotora, a także kontakt bezpośredni ze studentem. W tej sytuacji można szybko zweryfikować efekty pracy pisemnej z wiedzą studenta. Ponadto znany system plagiatowy, które bez problemu znajdziecie w sieci internetowej pozwala na wykrycie tekstu pisanego przez AI. Za po mocą specjalnych algorytmów system analizuje treść tekstu, stylistykę i język z innymi opracowaniami znajdującymi się w bazie danych.

 

ChatGPT, a przepisy prawa autorskiego

ChatGPT tworzy zarówno teksty oraz grafikę. Efekt pracy AI należy jednak zawsze sprawdzić pod kątem prawa autorskiego. Warto zaznaczyć, że AI bez oporów korzysta z zasobów internetu i tysięcy różnych publikacji opublikowanych na stronach internetowych. Przepisy prawne obowiązujące w Polsce nie precyzują dokładnie wykorzystania ChatGPT w kontekście prawa autorskiego. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że korzystanie z tej technologii może skutkować naruszeniem prawa autorskiego lub praw pokrewnych w sytuacji, kiedy ChatGPT podczas redagowania tekstu wykorzystuje materiały i publikacje chronione prawem. Ryzyko plagiatu w tym przypadku jest duże i spowodowane jest tym, że ChatGPT stosuje w swoim działaniu maszynowe uczenie oraz przetwarza ogromne ilości danych zgromadzonych w globalnej sieci internetowej. W tej sytuacji istotne jest pytanie: Czy opracowanie tekstu przez ChatGPT można uznać za utwór w rozumieniu prawa autorskiego, jeśli nie spełnia ustawowej przesłanki jaką jest czynnik ludzki?

Czy warto korzystać z możliwości ChatGPT? Naszym zdaniem tak. Jednak należy to robić rozsądnie i zawsze weryfikować końcowy tekst pod kątem stylistyki tekstu oraz ewentualnego plagiatu. Warto pamiętać, że podczas redagowania tekstu ogromne znaczenie ma czynnik ludzki, wiedza oraz zdrowy rozsądek.