Ekonomia - praca magisterska

Jeśli podejmujesz się napisania pracy dyplomowej z ekonomii to z pewnością wybierzesz jeden z głównych obszarów wiedzy o ekonomii: mikroekonomia, makroekonomia, polityka gospodarcza, polityka fiskalna, rynek pracy, bezrobocie, inflacja, Unia Europejska. W pracy magisterskiej lub licencjackiej na temat związany z ekonomią możesz opisać różne wskaźniki makroekonomiczne, sytuację w wybranym sektorze gospodarki, lub opisać politykę państwa w zakresie wspierania rynku pracy. W ostatnim czasie bardzo popularne są tematy związane z polityką Unii Europejskiej i funduszami wspierającymi gospodarki krajów członkowskich. Praca z ekonomii to również badania rynku i zwyczajów konsumenckich, analiza trendów i opis zagadnień związanych z inflacją i globalizacją. Rynek, popyt i podaż to ważne zagadnienia związane z ekonomią.

Wybrane zagadnienia: mikroekonomia, makroekonomia, popyt, podaż, bezrobocie, inflacja, produkt krajowy brutto (PKB), inwestycje zagraniczne, polityka fiskalna, polityka monetarna, globalizacja, integracja europejska, Unia Europejska, handel zagraniczny.

Książki z ekonomii, które warto przeczytać: R.M.Newton "Ekonomia wolnego rynku:, B.Faustino "Elementarz ekonomii. Zwięzłe omówienie", R.Milewski "Podstawy ekonomii", A.Oleksiuk "Mikroekonomia"