Etapy benchmarkingu według Kotlera

-       określenie przedmiotu benchmarkingu,

-       określenie najistotniejszych zmiennych podlegających analizie,

-       określenie najlepszych w swojej klasie firm,

-       ocena sprawności funkcjonowania tych firm,

-       ocena sprawności funkcjonowania własnej firmy,

-       określenie programu i strategii działania w celu poprawienia różnic,

-       wdrożenie nowej strategii działania i monitorowanie rezultatów.