Ile kosztuje napisanie pracy magisterskiej i licencjackiej?

  Na rynku prac dyplomowych możemy zaobserwować różne ceny związane z usługą redagowania oraz poprawy tekstu. W 2023r cena za napisanie pracy magisterskiej kształtuje się w przedziale od 30 zł do 45 zł za stronę A4 w zależności tematu pracy magisterskiej, dziedziny naukowej oraz zakresu badań do wykonania. Zredagowanie wzoru pracy magisterskiej to często koszt wynoszący od 2400 do 3000 zł. Natomiast praca licencjacka o objętości około 40 - 50 stron kosztuje od 1200 do 1600 zł. Serwisy oferujące pisanie prac na zlecenie zajmują się również opracowaniem krótkich prac zaliczeniowych w cenie 30 zł za stronę.
  W praktyce każdy serwis oferujący pisanie prac dyplomowych na zlecenie wycenia swoją usługę indywidualnie. Istotne czynniki przy wycenie tekstu to przede wszystkim temat, zakres badań, termin oddania pracy dyplomowej do oceny, wymagana objętość pracy, a także zakres literatury do przestudiowania. Oczywiście zaleca się napisanie pracy dyplomowej samodzielnie. Jednak często studenci decydują się na zlecenie wykonania takiej usługi z powodu braku czasu, wyjazdów służbowych, czy choroby. Wtedy tego typu konsultacje dyplomowe pozwalają na przygotowanie dobrze zredagowanego tekstu pracy dyplomowej.