Innowacje - praca magisterska

Jeśli studiujesz zarządzanie z pewnością znasz zagadnienia związane z innowacjami. Decyzując się na pisanie pracy dyplomowej z innowacji dysponujesz szerokim zakresem działania jeśli chodzi o tematy związane z zarządzaniem innowacjami, wspieraniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, zarządzaniem zmianami i zarządzaniem projektem. Wspieranie innowacji w przedsiębiorstwie czy organizacji to proces generowania nowych pomysłów, produktów oraz rozwiązań w zakresie zarządzania. To z pewnością bardzo ciekawy temat na napisanie pracy magisterskiej lub licencjackiej. Podczas pisania pracy możesz zbadać w jaki sposób przedsiębiorstwa wdrażały innowacje w produkcji lub usługach i co spowodowało pojawienie się nowych rozwiązań w procesie zarządzania projektem zmian. Innowacje to także zupełnie nowe modele biznesowe przedsiębiostw tzw. sturtup, które warto zbadać w pracy dyplomowej.

Polecane książki: E. Sońta Drączkowska "Zarządzanie projektami we wdrażaniu innowacji, W. Janasz "Innowacje w organizacji", R,Knosala "Zarządzanie innowacjami".

Zagadnienia: innowacje, rodzaje innowacji, reengineering, project management, zarządzanie projektem, przedsiębiorczość, innowacyjny produkt, kreatywność, wspieranie innowacji, technologia, rozwój.