Jak przygotować konspekt pracy?

Podczas redagowania tekstu ważne są następujące etapy: wybór tematu oraz przygotowanie planu pracy, tezy, spisu literatury, celów i metodologii badań. Jeśli dobrze przygotujesz powyższe zagadnienia przyjdzie czas na czytanie i analizę książek oraz przystąpienie do opracowania części teoretycznej twojej pracy badawczej. Następnie realizujesz kolejne rozdziały oraz badania.