Marketing 2023r - nowe wyzwania dla menedżera


Obecna sytuacja gospodarcza dla wielu przedsiębiorstw stanowi duży problem ze względu na wysokie koszty działania, inflację oraz niepewną sytuację geopolityczną w Europie. Jakie działania powinny podejmować współczesne przedsiębiorstwa, aby rozwijać biznes? Czy lepiej będzie podjąć działania ograniczone do minimalizacji kosztów? Historia kryzysów gospodarczych pokazuje nam, że kryzysy mają swój początek i koniec. Później następuje odbicie na rynkach i tylko te dobrze przygotowane przedsiębiorstwa szybko odbudują własne sieci dystrybucji. Czy w obecnej sytuacji warto podejmować działania marketingowe? Oczywiście, że tak i to na wielu płaszczyznach.

Współczesne przedsiębiorstwo zdecydowanie musi być aktywne na poziomie tradycyjnej działalności gospodarczej, nawiązywać nowe kontakty biznesowe, uczestniczyć w rozwoju gospodarczym. Do tego potrzebuje aktywnej strategii marketingowej przygotowanej na płaszczyźnie tradycyjnych mediów: prasa, billboardy, materiały reklamowe, sieć sprzedaży.

Kolejnym ważnym obszarem działań marketingowych jest internet i media społecznościowe. To tutaj znajdziemy aktywnych konsumentów z pokolenia Z, millenialsów, a właściwie to już wszystkie grupy znanych nam grup docelowych. Skuteczne dotarcie do poszczególnych klientów wymaga aktywności w mediach społecznościowych: Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, Linkedin. Dlatego strategia marketingowa musi zawierać opisane procedury działania w tych obszarach. Jest to szczególnie ważne dla firm działających w branży ecommerce.

Działania marketingowe oparte na tradycyjnych narzędziach marketingowych oraz internecie powinny być opisane w jednej spójnej strategii działania. Warto opisać je w formie strategii 4P - produkt, cena, dystrybucja, promocja.

Rolą menedżera w działaniach marketingowych jest umiejętne pokierowanie zespołem zajmującym się tym obszarem. Wytyczanie celów sprzedażowych, określenie zadań i budżetu, dobór ludzi do zespołu oraz motywowanie to istotne zadania dla menedżera. Warto zastanowić się także nad zleceniem niektórych zadań wyspecjalizowanym agencjom marketingowym działającym w określonych mediach społecznościowych oraz posiadającym wypracowane metody kształtowania wizerunku marki, budowania świadomości oraz lojalności klientów, czy doświadczonych w pozyskiwaniu nowych ważnych kontraktów dla biznesu.

#biznes #marketing #strategia #menedżer #zarządzanie