Marketing w przedsiębiorstwie - praca magisterska

Współczesny marketing stanowi ogromną wiedzę i możliwości dotyczące kierunków rozwoju działalności biznesowej. Pisząc pracę magisterską lub licencjacką z marketingu student ma różne obszary wiedzy do zbadania. Podczas pisania pracy magisterskiej warto zastanowić się nad przeprowadzeniem badań marketingowych obejmujących np. konsumentów, odbiorców marki, ocenę lojalności klientów, czy aktywności marki w mediach społecznościowych. Wykonanie badań ankietowych może stanowić cenną wiedzę dla firmy i studenta. Natomiast promotorzy często dobrze oceniają rzetelnie opracowane badania w pracy dyplomowej.

Praca magisterska lub licencjacka z marketingu może obejmować takie zagadnienia jak: branding, zarządzanie marką, promocja produktów, public relations, strategia marketingowa, komunikacja marketingowa, media społecznościowe, strategia promocji.

Warto przeczytać książki następujących autorów książek o marketingu: Kotler, Kahneman, Godin, Kotarbiński, Miłkowski.