Misja i cele marketingowe

Misja przedsiębiorstwa powszechnie uznawana za podstawową kategorię zarządzania strategicznego, jest pojęciem słabo ustrukturalizowanym. Spotykane w literaturze przedmiotu określenia posługują się przemawiającymi do wyobraźni analogiami, w których misję firmy porównuje się do „gwiazdy polarnej przedsiębiorstwa”, „głównej idei”, „myśli przewodniej”, „wyznania wiary”, okrzyku bitewnego” itd.[1].

W próbach bardziej precyzyjnego określenia tego pojęcia zwraca się uwagę na następujące elementy:

-         „Misja przedsiębiorstwa to jego przedmiot aspiracji, czyli trwałych dążeń wyznaczających zakres społecznej działalności przedsiębiorstwa”[2].

-         „Misja odpowiada na fundamentalne pytanie, dlaczego istnieje dana firma i jakie ma cele, a także komu służą jej wyniki. Jest to poniekąd odpowiednik egzystencjalnych pytań, które może zadawać sobie każdy człowiek: po co żyję?, co chcę osiągnąć?”[3].

-         „Misja jest generalnym uzasadnieniem racji istnienia i rozwoju organizacji. Określa główne wartości dla których organizacja została powołana, bądź które realizuje przez swoją działalność. Ważną funkcję przypisywaną misji jest ukierunkowywanie przyszłego działania”[4].

-         „Misja, to inaczej wspólne wartości przyjmowane przez wszystkich pracowników i zarząd firmy”[5].

-         Dobrze sformułowana misja przedsiębiorstwa ułatwia generację i przyjmowanie celów. Pozwala również na precyzyjne określenie formy i stylu zarządzania

  

Przykładowe określenie misji przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją odzieży „Zajmujemy się projektowaniem i dystrybucją odzieży zgodnie z oczekiwaniami klientów na rynku krajowym i zagranicznym”. Ważnym elementem misji firmy jest rozwijanie marki[6] poszczególnych produktów i budowanie lojalności klientów poprzez zapewnienie im zawsze modnych, atrakcyjnych cenowo oraz dobrej jakości produktów.

            Cele przedsiębiorstwa mogą być różne, lecz najczęściej menedżerowie określają najbliższe plany rozwojowe jako wejście na nowe rynki również zagraniczne, wprowadzenie nowych produktów, opracowanie programu lojalnościowego dla klientów, zmiana systemu dystrybucji produktów i usług.[1] M. Moszkowicz, Misja – doktryna przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji, 1993, nr 1.


[2] B. Wawrzyniak, Polityka strategiczna przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 1989, s. 46.


[3] Dlaczego przedsiębiorstwo potrzebuje wizji?, Zarządzanie na świecie, 1996, nr 11.


[4] P. Dwojnicki, Składniki misji – wizja przyszłości, Przegląd Organizacji, 1995, nr 12


[5] W. Stochowski, Jak definiować misję, Przegląd Organizacji, 1994, nr 11.


[6] M. Dębski „Kreowanie silnej marki” PWE Warszawa 2009 s.11