Ocena kondycji finansowej spółki CCC SA - 2022r

Grupa kapitałowa CCC w 4Q uzyskała przychody na poziomie około 2 mld zł przy znacznym wzroście przychodów ze sprzedaży internetowej o 84 % r/r. Spółka zadeklarowała roczne przychody na poziomie 5.6 mld zł (około 50 % to sprzedaż ecommerce). Pomimo lockdownu spółka utrzymała dynamikę sprzedaży w 2020r.

Problemem spółki nadal pozostaje słaba marża brutto, która w 4Q spadła o 1,5% r/r (wyprzedaże i promocje). Koszty spółki wzrosły o około 14 % r/r. Dobre wyniki sprzedaży internetowej spółka osiągnęła dzięki platformom internetowym DeeZee, Modivo oraz E-obuwie.pl.

Początek 2021r to czas powrotu do wzrostów sprzedaży i kontynuacja wzrostu cen akcji spółki CCC. Według raportów spółki w styczniu 2021r odnotowano bardzo dobre wyniki sprzedaży internetowej o około 80 % r/r. Uruchomiono też wszystkie sklepy tradycyjne należące do badanej firmy.

Łączna powierzchnia sieci sprzedaży CCC na koniec stycznia 2021 roku wynosiła 685 tys. m2. Grupa CCC jest obecna w 30 krajach – w 22 sprzedaż prowadzona jest w 1029 sklepach stacjonarnych, a w 17 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie 70 platform online w całej Europie: eobuwie.pl, ccc.eu, Modivo, DeeZee, Gino Rossi.

Badanie rachunku wyników w latach 2015 - 2020 ukazuje nam aktualną sytuację finansową spółki.[1] W tym okresie czasu przychody ze sprzedaży rosły stabilnie. Lata 2015, 2016 i 2017 to czas, kiedy spółka generowała duże zyski. Zysk netto w 2015 r wynosił 259 400 tys zł, a w 2017r osiągnął poziom 302 300 tys zł. W 2018r nastąpiło pogorszenie wyników spółki. Zysk netto wyniosł 56 700 tys zł. W 2019r spółka osiągnęła stratę -27 500 tys zł. Natomiast według szacunków firma osiągnie również dużą stratę w 2020r.

W ocenie kondycji finansowej spółki CCC warto zwrócić uwagę na pogarszające się zyski ze sprzedaży oraz zysk operacyjny. Są to kluczowe dane i obrazują nam występowanie problemów w firmie począwszy od 2018r. Ostatni rok 2020 mógł przyczynić się do pogłębienia problemów z powodu rosnących kosztów operacyjnych, które trzeba było przeznaczyć na działania związane z technologią internetową w obszarze sprzedaży produktów firmy.

 [1] Opracowanie na podstawie sprawozdania finansowego spółki CCC