Outsourcing firmy Xart

 

Działalność outsourcingowa firmy Xart.

Niewątpliwie podstawowym motywem wprowadzania w organizacji gospodarczej outsourcingu informatycznego jest redukcja kosztów działania własnych systemów komputerowych. Jednakże coraz większe znaczenie ma również dążenie do realizacji usług na coraz wyższym poziomie. Znalezienie dobrego usługodawcy daje dostęp do całkowicie nowej wiedzy, zwiększając równocześnie elastyczność organizacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Firma Xart wychodząc naprzeciw potrzebom firm poszukujących możliwości realizacji własnych działań informatycznych na zewnątrz oferuje pakiet usług tzw. selektywnego outsourcingu. Określenie selektywny oznacza w tym przypadku, że klient może wybrać taki zakres usług informatycznych, realizowanych dla niego przez Xart, które mu najbardziej odpowiadają.

Obecnie podstawowymi usługami firmy Xart, które stały się przedmiotem zainteresowania firm są:

 

Zarządzanie systemami.

Xart zarządza i prowadzi bieżący nadzór nad rozwojem środowiska systemowego, zwłaszcza w zakresie architektury klient-serwer. Pomoc Xart polega również na określaniu pojawiających się nowych potrzeb klientów w zakresie sprzętu i oprogramowania. Różnego typu statystyki prowadzone podczas działania systemów pozwalają określać i wzmacniać ich najsłabsze punkty.

 

 

Zarządzanie siecią.

Xart administruje, zarządza, monitoruje i rozwija całe środowisko sieciowe klienta bez względu na jego rozległość. W tym zakresie bardzo istotną pomoc daje jeden z najbardziej popularnych systemów do zarządzania OpenView, umożliwiający obserwację i zmianę konfiguracji sieci komputerowej. Współpraca oprogramowania Xart z systemami IOS firmy Cisco umożliwia kontrolę sieci do poziomu poszczególnych urządzeń sieciowych.

 

Zarządzanie środowiskiem komputerów PC.

Xart prowadzi w ramach całej organizacji działania integracyjne obejmujące pełną obsługę środowiska komputerów PC. Działania te są realizowane przede wszystkim na platformie oprogramowania firmy Microsoft. Ujednolicanie oprogramowania, zwłaszcza w zakresie aplikacji biurowych, wiąże się ze znaczną obniżką kosztów korzystania ze sprzętu PC. Klient w każdej chwili może również korzystać z interakcyjnej pomocy technicznej udzielanej bezposrednoi przez telefon (Help Desk).

 

Serwis ratunkowy.

Serwis ratunkowy jest uruchamiany w sytuacjach występowania różnego typu katastrof, takich jak klęski żywiołowe, atak terrorystyczny, kradzież, czy awarie zasilania o szerokim zasięgu. Serwis ratunkowy prowadzony przez Xart gwarantuje, że systemy informatyczne organizacji dotkniętej katastrofą będą mogły wznowić działania w ciągu 24 godzin lub szybciej.

 

Zakończenie.

Outsourcing traktowany był dotychczas jedynie jako narzędzie biznesu. Dzisiaj zaczyna wykraczać daleko poza takie rozumienie. Dzisiejsi menedżerowie coraz lepiej rozumieją istotę i przydatność usług outsourcingowych dla ich własnych przedsiębiorstw. Wraz z wyjściem poza obszar Ameryki Północnej, gdzie outsourcing się narodził i rozprzestrzenieniem się na cały świat, tworzy on niepowtarzalną wartość. Tak więc outsourcing ewoluując od działu zarządzania do dojrzałej gałęzi przemysłu staje się fenomenem nadchodzącego wieku i co ważniejsze jego przyszłość jawi się w coraz jaśniejszych barwach.

Outsourcing jest dziś jedną z najbardziej żywotnych gałęzi gospodarki. Posiadając własne standardowe, narzędzia specjalistyczne oprogramowanie, usługi, stowarzyszenia, konferencje nabiera coraz większego znaczenia.

Harvard Business Review[1] określił outsourcing największym odkryciem ostatnich 75 lat. Badania przeprowadzone przez magazyn Fortune jednoznacznie wskazują, że wiodące firmy aktywnie wykorzystują w swojej działalności outsourcing w celu osiągnięcia wyników gospodarczych.

Zjawisko to obrazują następujące liczby:

W 1996 roku firmy amerykańskie przeznaczyły na outsourcing więcej niż 100 miliardów USD,

W 1997 roku wartość usług outsourcingowych na rynku europejskim zamknęła się liczbą ponad 15 miliardów USD. Oczekuje się, że na koniec roku 2001 osiągnie sumę 27 miliardów USD,

Ponad 90 % organizacji gospodarczych wykorzystuje w swej działalności outsourcing w przynajmniej jednej dziedzinie,

Wg szacunków globalne wydatki na outsourcing osiągną w 2001 roku 318 miliardów USD.

 

Outsourcing zaczyna odgrywać kolosalne znaczenie i coraz większy krąg organizacji będzie wkrótce ogarnięty jej ideą. Stwarza ona bowiem duże możliwości rozwoju i pozwala na osiągnięcie wielu sukcesów zarówno firmom jak i kierującymi nimi menadżerom.[1] „Outsourcing informatyczny”, Computerworld, 04.08.2000 r.