Perspektywy rozwoju rynku pojazdów elektrycznych w Polsce i Europie

    Wraz ze wzrostem ekologicznej świadomości, jak również postępem technologicznym oraz wzrostem cen ropy poszukiwane są coraz to nowsze rozwiązania technologiczne usprawniające przemysł i funkcjonowanie gospodarki, zachowując jednocześnie dbałość o środowisko naturalne. Czynniki te przyczyniły się w praktyce do odrodzenia projektu samochodu napędzanego elektrycznie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż kamieniem milowym dla tego obszaru było wdrożenie na rynek w 2008 roku pierwszego samochodu (Tesli Roadster), który był samochodem elektrycznym, produkowanym na dużą skalę. Od tego momentu, liczba tego typu pojazdów na rynku z roku na rok rośnie. Dość ważnym momentem był rok 2015, w którym to liczba zarejestrowanych pojazdów elektrycznych przekroczyła 1 milion. Zaznaczyć trzeba, że w tej grupie pojazdów, około 750 tysięcy z nich było pojazdami jeżdżącymi na baterie.

            Odwołując się do założeń przedstawianych przez Międzynarodową Agencję Energii, wskazuje się, że w najbliższych dekadach, liczba samochodów elektrycznych będzie rosła w coraz szybszym tempie. Według szacunków do 2020 roku na świecie jeździło niemal 20 milionów pojazdów, do 2025 roku będzie ich 60 milionów, a do 2030 roku- aż 150 milionów[1]. Pomimo dynamicznego rozwoju tego rynku, nadal tylko w siedmiu państwach, udział samochodów napędzanych elektrycznie w grupie wszystkich zarejestrowanych pojazdów wynosi nieco ponad 1%. Co więcej, wskazuje się, iż 90% globalnej sprzedaży tego typu pojazdów realizuje się łącznie w ośmiu państwach. Natomiast udział pojazdów elektrycznych w grupie pojazdów nowo rejestrowanych wynosi około 0,1 %[2].

W perspektywie globalnego podejścia do wzrostu rynku elektromobilności, a także odnosząc się do regulacji prawnych nakładanych przez Unię Europejską, wskazuje się, że Polskę również obejmie trend elektryczności w motoryzacji. W odpowiedzi na nadchodzące zmiany, opracowany został Plan Rozwoju Elektromobilności. W praktyce opracowanie to jest formą egzemplifikacji przedsięwzięć podejmowanych przez Unię Europejską, których nadrzędnym celem jest popularyzacja elektromobilności oraz paliw alternatywnych we wszystkich krajach członkowskich. Rynek pojazdów elektrycznych w Polsce znajduje się w fazie tworzenia. Świadczy o tym brak infrastruktury ładowania (i śladowe zapotrzebowanie na taką usługę w miejscach, gdzie infrastruktura powstała) oraz mała sprzedaż samych pojazdów. Przejście do kolejnej fazy rozwoju rynku będzie wymagało stworzenia warunków do zmiany w wielu obszarach.

 

Pierwsza faza będzie miała charakter przygotowawczy. Wdrożone programy pilotażowe skierują zainteresowanie społeczne na elektromobilność, co rozpocznie proces niezbędnych zmian w świadomości. W tej fazie zachęty do zakupu pojazdów indywidualnych, firmowych lub publicznych będą miały na celu wykreowanie oczekiwania powstania rynku, co przełoży się na intensyfikację działań w zakresie budowy infrastruktury oraz rozwoju przemysłu elektromobilności. Określone zostaną warunki i narzędzia, których wdrożenie pozwoli rozpocząć wzmacnianie polskiego przemysłu elektromobilności. Przewiduje się, że w tym okresie powstawać będą pierwsze prototypy pojazdu dostosowanego do potrzeb polskiego i europejskiego rynku. Stworzone zostaną warunki rozwoju elektromobilności po stronie regulacyjnej. Zakres niezbędnych zmian w prawie doprecyzowany zostanie w Krajowych ramach polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, których przyjęcie przez Rząd
spodziewane jest w I kwartale 2017. Zaproponowane zostaną m.in. narzędzia służące
integracji pojazdów elektrycznych z siecią oraz wskazane instrumenty rozwoju infrastruktury ładowania, co przyspieszy proces jej budowy. Ważną częścią wprowadzanych zmian będzie wyposażenie samorządów w nowe narzędzia służące poprawie jakości powietrza na ich terenie. W tej fazie powołany zostanie także Operator Informacji Pomiarowej, który zintegruje informację o zachowaniach wszystkich użytkowników sieci elektroenergetycznej. Dostosowane zostaną taryfy strefowe (lub ustanowione zostaną taryfy dynamiczne).

W II fazie na podstawie uruchomionych projektów pilotażowych sporządzony zostanie katalog dobrych praktyk komunikacji społecznej w zakresie elektromobilności. Tematyka zrównoważonego korzystania z transportu znajdzie się w podstawie programowej edukacji szkolnej i wczesnoszkolnej. Wdrożona regulacja wraz z wynikami pilotaży pozwoli określić model biznesowy budowy infrastruktury ładowania. Potencjalne lokalizacje stacji ładowania zostaną zoptymalizowane pod kątem oczekiwań konsumenta i możliwości sieci. W wybranych aglomeracjach zbudowana zostanie wspólna infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych i napędzanych gazem ziemnym, wykorzystująca synergie między oboma paliwami. Zintensyfikowane zostaną zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych. Przemysł elektromobilności wejdzie w fazę rynku Beta. Uruchomiona zostanie produkcja krótkich serii pojazdów elektrycznych na podstawie prototypów opracowanych w I fazie. Większą popularność zyskają systemy car-sharingu. Samorządy zwiększą swoje zainteresowanie transportem elektrycznym.

W III fazie zmiany w sferze świadomości doprowadzą do postrzegania elektromobilności jako niezbędnej odpowiedzi na wyzwania zmieniającej się rzeczywistości. Coraz większa popularność pojazdów elektrycznych w gospodarstwach domowych i w transporcie publicznym doprowadzi do wykreowania mody na ekologiczny transport, co w sposób naturalny będzie stymulować popyt. Dodatkowym czynnikiem pro-popytowym będzie zbudowana infrastruktura ładowania. Sieć będzie w pełni przygotowana na dostarczenie energii dla 1 mln pojazdów elektrycznych i dostosowana do wykorzystania pojazdów jako stabilizatorów systemu elektroenergetycznego. Administracja będzie wykorzystywać pojazdy elektryczne w swoich flotach, przy okazji udostępniając infrastrukturę ładowania mieszkańcom w celu dalszej popularyzacji elektromobilności. Polski przemysł będzie wytwarzał wysokiej jakości podzespoły dla pojazdów elektrycznych, produkował same pojazdy oraz niezbędne dla rozwoju elektromobilności oprzyrządowanie i infrastrukturę.[1] Polityka Insight, Research, Cicha rewolucja w energetyce, Elektormobilność w Polsce, str.1


[2] Ibidem.