Projekt management w przedsiębiorstwie

Zarządzanie projektami to zastosowanie określonej wiedzy, umiejętności, metodologii i technik mających na celu osiągnięcie konkretnych i mierzalnych celów projektu, w tym w ostatecznym rozrachunku pomyślne zakończenie projektu. Różni się od ogólnego „zarządzania”, ponieważ zarządzanie projektem odnosi się bezpośrednio do celów i celów określonych w czasie, osiąganych w ramach samego projektu, w ograniczonym horyzoncie czasowym, a nie w trybie ciągłym.


Co to jest projekt?

Projekt to tymczasowa, określona w czasie sekwencja zadań, których celem jest osiągnięcie określonego celu. Projekty łączą talenty wielu członków zespołu w celu dostarczenia wymiernego rezultatu lub rezultatu w określonym czasie. Często projekty obejmują pracę wielu osób, reprezentujących wiele dziedzin wiedzy, co wymaga wstępnej inwestycji czasu i zasobów.

Kim jest kierownik projektu?

Menedżerowie projektów przejmują odpowiedzialność za cały cykl życia projektu od początku do końca, od kierowania wysiłkami zespołu po radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami, wdrażanie strategii zarządzania projektami i nie tylko. Docelowo odpowiadają za pomyślną konkurencję projektu oraz dystrybucję kluczowych produktów i rezultatów projektu.

Obowiązki Kierownika Projektu

Kierownicy projektów są odpowiedzialni za szeroki zakres obowiązków związanych z projektem, w tym między innymi:

  • Ustalanie i zarządzanie harmonogramem projektu
  • Przydzielanie zadań projektowych i delegowanie obowiązków członkom zespołu
  • Komunikacja z kluczowymi interesariuszami
  • Realizacja każdego etapu projektu
  • Ułatwianie zespołowi adaptacji pomocy i narzędzi do zarządzania projektami (takich jak oprogramowanie do zarządzania projektami i wykresy Gantta)
  • Monitorowanie budżetu projektu i zakresu projektu, zapobieganie przekroczeniu kosztów lub zakresu
  • Rozwiązuj i łagodź potencjalne przeszkody i problemy
  • Ustalanie ustalonych harmonogramów spotkań i ułatwianie dyskusji w zespole
  • Monitorowanie bieżącego postępu projektu
  • Zamykanie cyklu życia projektu wraz z odpowiednimi obowiązkami na zakończenie projektu, w tym ułatwianiem przeglądów projektu i przekazywaniem rezultatów

Podczas pandemii Covid-19 firma farmaceutyczna i biotechnologiczna AstraZeneca nawiązała współpracę z Uniwersytetem Oksfordzkim, aby zaspokoić międzynarodowe zapotrzebowanie na szczepionkę. Partnerzy naukowi z Uniwersytetu Oksfordzkiego rozpoczęli obiecujące badania dotyczące wczesnej szczepionki. W połączeniu z możliwościami produkcyjnymi AstraZeneca i doświadczeniem w globalnym łańcuchu dostaw połączenie obu podmiotów w celu poradzenia sobie z pandemią było oczywiste. Jednakże partnerstwo będzie musiało stawić czoła licznym wyzwaniom w całym cyklu życia projektu, w tym przede wszystkim wysoce nieprzewidywalnemu i szybko rozwijającemu się kryzysowi zdrowia publicznego. Najważniejsza musiała być zdolność adaptacji, a ustrukturyzowane wytyczne dotyczące zarządzania projektami stanowiły punkt odniesienia, na którym zespół mógł pracować. Ostatecznie projekt odniósł ogromny sukces – dostarczono ponad 1 miliard dawek szczepionki do ponad 170 krajów.