Przygotowanie planu marketingowego

Etapy planu marketingowego

 

1.     STRESZCZENIE

1.1   Opis przedsięwzięcia

2.     OCENA AKTUALNEJ SYTUACJI MARKETINGOWEJ

2.1   Otoczenie marketingowe firmy

2.2   Oferowane produkty i usługi

2.3   Rynek docelowy

2.4   Analiza konkurencji

2.5   Analiza możliwości i zagrożeń

3.     CELE MARKETINGOWE

3.1   Na rok przyszły

3.2   Perspektywiczne

4.     STRATEGIE MARKETINGOWE I PROGRAMY DZIAŁAŃ

4.1   Strategia produktu

4.2   Strategie cenowe

4.3   Strategia sprzedaży

4.4   Strategia promocji

4.5   Harmonogram działań

5.     BUDŻET MARKETINGOWY

5.1   Prognoza dochodów i wydatków

5.2   Planowana sprzedaż

6.     KONTROLA WYNIKÓW

6.1   Wdrażanie i monitorowanie rezultatów