Psychologia biznesu - praca magisterska

Praca dyplomowa z psychologii biznesu i zarządzania to z pewnością wyzwanie dla każdego studenta. Jeśli odpowiednio się przygotujesz to bez problemu poradzisz sobie w temacie psychologii, biznesu i zarządzania. Książki, publikacje naukowe i notatki z wykładów to niewątpliwie cenne źródło wiedzy. Zacznijmy jednak od początku, czyli tematu pracy magisterskiej. O czym możesz napisać? W pracy dyplomowej możesz podjąć się opisania lub analizy wpływu inteligencji emocjonalnej na wypalenie zawodowe lub motywację pracownika. Może warto zbadać jak kreatywność i przedsiębiorczość pracowników wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, albo zbadać postawy menedżerów wobec różnych problemów zarządzania np. dyskryminacji czy mobbingu. W tematach związanych z psychologią biznesu naprawdę masz wiele możliwości działania. Warto skupić się na jednym z kilku kluczowych zagadnień: inteligencja emocjonalna, kreatywność, motywacja, przywództwo, negocjacje lub rozwój umiejętności i kompetencje pracownika.

Polecane książki: D.Goleman "Inteligencja emocjonalna", A.Opolska "Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów", D.Gromnicka "Asertywność w praktyce", M.Chmielecki "Techniki negocjacji", M.Chmielecki "Reputacja lidera. Jak budować wizerunek i rozwijać kompetencje by porwać za sobą ludzki", J.Lamri "Kompetencje XXI wieku", D. Kahneman "Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym"

Zagadnienia: emocje, asertywność, odporność, empatia, inteligencja emocjonalna, psychologia biznesu, przywództwo, menedżer, zarządzanie, kreatywność, kompetencje, wypalenie zawodowe, mobbing, dyskryminacja, asertywność, komunikacja