Rynek odzieżowy i konsumenci w 2022r - handel internetowy

Rynek odzieżowy w Polsce w 2022r wyhamował wzrosty z poprzednich lat. Jest to spowodowane kryzysem i wojną na Ukrainie. Wzrost inflacji, spadek wartości polskiej waluty i rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych spowodowały spadek wydatków na zakupy nowej odzieży. Również rosnące stopy procentowe spowodowały, że konsumenci ograniczają wydatki i zaczynają oszczędzać. Trudna sytuacja mikro i średnich przedsiębiorstw prowadzi do zwolnień pracowników. W roku 2018 europejski rynek odzieży wart był ok. 350 mld EUR, rosnąc średniorocznie w latach 2014-2018 o 2,3%. Segment odzieży damskiej jest największą kategorią odpowiadającą za 57% całej wartości rynku. Segmenty odzieży męskiej i dziecięcej stanowią odpowiednio 29,7% oraz 13,3%. W podziale na kraje największymi rynkami są Niemcy, Włochy oraz Wielka Brytania, na które przypada kolejno 17,5%, 13,8% oraz 13,0% generowanych całkowitych przychodów. Marketline prognozuje, że europejski rynek odzieży osiągnie wartość 396,1 mld EUR w 2023 rosnąc średniorocznie w latach 2018-2023 o 2,5%. Rosnąca popularność zakupów online jest kluczowym czynnikiem wpływającym na branżę odzieżową. Klienci doceniają w szczególności łatwość zakupów, różnorodność oferty oraz niższe ceny, które proponowane są przez firmy w segmencie e-commerce. W 2018 r. segment sprzedaży odzieży w sklepach funkcjonujących jedynie w kanale online odpowiadał za 9,2% wartości całego rynku. Specjalistyczne sklepy detaliczne pozostają jednak nadal dominującym kanałem w Europie odpowiadającym za 61,9% generowanych przychodów.

Kolejnym wskaźnikiem będącym miarą koniunktury w segmencie odzieży i obuwia w Polsce jest dochód rozporządzalny gospodarstw domowych. Zgodnie z danymi GUS, przeciętny miesięczny dochód pozostający do rozporządzenia na osobę wyniósł 1.819 PLN w 2019 r. (+7,4% r/r), w porównaniu do 1.693 PLN w 2018 r. (+5,9% r/r). W 2017 r. dochód rozporządzalny wyniósł 1.598 PLN (+8,3% r/r). Najwyższym dochodem rozporządzalnym w 2019 r. dysponowały gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym (2.174 PLN, tj. o 19,5% więcej niż dochód w gospodarstwach ogółem). Natomiast najniższym dochodem na osobę w 2019 r. dysponowały gospodarstwa rencistów (1.498 PLN, tj. o 17,6% mniej niż przeciętny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych).

Polski rynek odzieży i obuwia charakteryzuje się wysokim stopniem konkurencji oraz dużym rozdrobnieniem. Na rynku funkcjonują zarówno wiodące polskie i zagraniczne marki, jak również bardzo duża liczba małych podmiotów, często firm rodzinnych. Z roku na rok ten segment rynku podlega dalszej konsolidacji, co pozwala umacniać pozycję przez największe przedsiębiorstwa z branży, kosztem mniejszych marek. Rynek odzieży i obuwia w Polsce osiągnął wartość prawie 37 mld PLN w 2018 r., co stanowiło wzrost o 4,5% w porównaniu do roku 2017 r. Z kolei w latach 2020 – 2024, według szacunków PMR, rynek artykułów modowych wzrośnie średniorocznie o 3,25%.

Polacy nadal wydają mniej na ubrania i buty w porównaniu z krajami rozwiniętymi, co sugeruje, że rynek nie osiągnął jeszcze swojego pełnego potencjału. Oczekuje się, że tempo ekspansji dużych sieci odzieżowych w kolejnych latach będzie wolniejsze niż w przeszłości. Detaliści chętniej współpracować będą z konceptami multibrandowymi, które przyciągają coraz większą liczbę klientów. W okresie objętym prognozą przewidywany jest również spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, a co za tym idzie, zmniejszenie liczby osób aktywnych zawodowo, co przyczyni się w efekcie do spowolnienia konsumpcji. Rozwój dyskontów odzieżowych nie będzie tak dynamiczny, jak kilka lat temu, podczas gdy rynek zostanie prawie nasycony tym formatem sklepu. Prognozuje się, że na trendzie tym zyska sprzedaż internetowa, a jej udział w sprzedaży odzieży i obuwia wyniesie ok. 20% pod koniec okresu prognozy. Zdaniem respondentów PMR, największym zagrożeniem dla rozwoju działalności na rynku odzieżowym i obuwniczym jest silna konkurencja na rynku (38% respondentów) oraz zakaz handlu w niedzielę (21% respondentów). Inne często wymieniane zagrożenia to: napływ taniej odzieży z Chin, nadpodaż rynku, brak kapitału inwestycyjnego.

W ostatnich latach wartość rynku ecommerce na świecie oraz w Polsce rosła i pomimo pandemii
i spowolnienia gospodarczego w 2022r możemy spodziewać się powrotu do wzrostu wydatków
na odzież i obuwie. Konsumenci bardzo docenili możliwości platform internetowych i regularnie dokonują zakupów w internecie. Sprzedaż internetową wspiera sprawna logistyka i usługi kurierskie, a także możliwość zwrotu zamówionego towaru bez dodatkowych kosztów. Kluczowe czynniki sukcesu branży to konkurencyjne ceny dostępne dla każdego rodzaju klienta, możliwość zwrotu produktu oraz jakość wykonania.

Źródło: Raporty PMR i GUS