Social media marketing w małej firmie

Czy warto prowadzić działania marketingowe w mediach społecznościowych? Jakie korzyści uzyskuje firma promując swoje produkty i marki? O popularności mediów społecznościowych świadczą liczby, czyli stale rosnąca liczba użytkowników internetu, członków takich portali jak Facebook, czy Nasza Klasa. Obecnie Facebook posiada na całym świecie 800 milionów użytkowników. Facebook w Polsce posiada już 8 milionów użytkowników. Obecnie co ósmy polski internauta ma konto w Google Plus.1 Internet w znacznym stopniu różni się od innych mediów tradycyjnych, jego najważniejszą cechą jest interaktywność, czyli dwukierunkowość komunikacji i kontrola odbiorcy nad odbieranymi przekazami. Stwarza to okazję do kreowania dialogu pomiędzy przedsiębiorstwami i klientem, w którym każdy klient traktowany jest indywidualnie. Stosowane techniki umożliwiają dostosowanie stron internetowych do potrzeb i wymagań klienta. Ponadto możliwa jest wymiana informacji z innymi uczestnikami komunikacji internetowej. Tego poszukują obecnie główni odbiorcy mediów społecznościowych. Internauci zainteresowani tą samą tematyką mogą swobodnie wymieniać opinie i komunikować się. Cecha ta często wykorzystywana jest w celu integrowania klientów przedsiębiorstwa. Tworzy się listy dyskusyjne, umożliwia zamieszczanie na stronach firmy własnych opinii na temat produktów. W ten sposób wytwarza się poczucie wspólnoty, przynależności do określonej grupy, a wszystko to buduje lojalność klientów wobec firmy. W mediach tradycyjnych interaktywność mogła polegać jedynie na telefonowaniu do radia lub telewizji podczas programu. W Internecie jest to możliwe przez cały czas, a interaktywność nie wymaga stałej obecności personelu odbierającego telefony lub kierującego przekazem internetowym2.

Reklama kierowana za pośrednictwem mediów społecznościowych może zostać dostosowana do odbiorcy. Często reklamy są także uzależnione od rodzaju poszukiwanych haseł w wyszukiwarkach, czy tematyki wcześniej odwiedzanych przez klienta stron. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu cookies, czyli zapisanych na dysku użytkownika Internetu informacji o jego „podróżach” internetowych. Internet umożliwia personalizację przekazywanych treści. Za pomocą cookies oraz formularzy, w których odwiedzający podają swoje dane, serwis internetowy jest w stanie zidentyfikować odbiorcę i dynamicznie dostosowywać wygląd strony internetowej. Można wówczas zwrócić się do niego po imieniu, zaproponować treści najbardziej odpowiadające jego zainteresowaniom, czy też uniknąć propozycji sprzedaży towarów, które już wcześniej zakupił.