Strategia przedsiębiorstwa - praca magisterska

Praca dyplomowa na temat strategii przedsiębiorstwa obejmuje najczęściej analizę strategiczną wybranej firmy lub branży, w której prowadzi działalność biznesową. Praca badawcza związana z tą dziedziną wiedzy to m.in. ocena obecnej strategii, badanie misji i celów rozwoju, ocena sektora rynkowego metodą PEST lub 5 sił Portera. W pracy magisterskiej możliwe jest zaproponowanie wniosków z analizy oraz przygotowanie rekomendacji i propozycji nowego kierunku strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa.

Ciekawe książki na temat strategii przedsiębiorstwa napisali Krzysztof Obłój oraz Brian Tracy.

Zagadnienia: zarządzanie strategiczne, strategia międzynarodowego rozwoju, przewaga konkurencyjna, analiza strategiczna przedsiębiorstwa, analiza PEST, 5 sił Portera, analiza SWOT, BCG, strategiczna karta wyników.