Wymogi edytorskie w pracy licencjackiej

Ważna jest stylistyka tekstu, format oraz ortografia. Dobry tekst pracy dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania:

 

·       format arkusza papieru A4, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,

·       odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,

·       marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm,

·       stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),

·       stosować akapity,

·       wszystkie strony pracy są ponumerowane (numeracja stron w stopce wyrównana do prawej, czcionka o rozmiarze 12 pkt.),

·       pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy dyplomowej (na stronie tytułowej, w spisie treści i we wstępie nie podajemy numeru stron),

·       tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalikami pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 pkt.,