Menedżer, czy przywódca?

Potencjał menedżera obejmuje całokształt wiedzy i umiejętności potrzebnych menedżerowi do spełnienia funkcji zarządzania. Praca menedżera jest złożona trudna i uciążliwa. Wymaga wysokich wszechstronnych kwalifikacji, predyspozycji, a nade wszystko szerokiej wiedzy.1 Menedżerowie nie mają dziś łatwego zadania. Muszą nieustannie podwyższać swoje kompetencje nie tylko w dziedzinie w której się specjalizują, lecz także w obszarze zarządzania ludźmi. Istnieje wiele dróg rozwoju zawodowego i zwiększania efektywności wykonywanych obowiązków. Menedżer musi dysponować umiejętnościami umożliwiającymi skuteczne realizowanie celów blisko i dalekookresowych firmy w oparciu o zatrudnione zespoły, umiejętnościami wzbudzania motywacji i kreowania zaangażowania w zespole. W szybko zmieniającym się świecie rosną jeszcze szybciej wymagania stawiane menedżerom. Są one głównie rezultatem burzliwego otoczenia w jakim funkcjonują dzisiejsze przedsiębiorstwa. Wysokie wymagania adresowane są do menedżerów wszystkich szczebli , są tym wyższe oczywiście im wyższy szczebel zarządzania. Sposób realizacji funkcji zarządzania przez współczesnego menedżera jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych (socjologia, psychologia, pedagogika, prawo itp.) a przedstawiciele tych dyscyplin przede wszystkim przedstawiciele nauki o organizacji i zarządzaniu często wypowiadają się o pożądanych atrybutach osób kierujących. Współczesny menedżer jest liderem zespołu, rzadko działa sam, jest osobą która posiada zwolenników skupionych wokół siebie. Jego osobowość powoduje, że nie obawia się jeśli zwolennicy są lepsi od niego. Wszak otacza się z reguły ekspertami, ludźmi ambitnymi, rozwijającymi jego koncepcje. Powinien być dobrym przywódcą i być asertywnym.4 Przywództwo menedżerów ma niewiele wspólnego z popularnością. Z reguły nie jest to osoba kochana i podziwiana.