Sztuka komunikacji marketingowej dzięki public relations

Kilka definicji:
Edward Bernays
"Public relations to sztuka i nauka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji".
Sam Black
"Jeśli założymy, że reklama jest tym, co firma mówi o sobie, to musimy przyjąć, że public relations to dokładnie wszystko to, co inni mówią o firmie".
Anna Gregory
"Public relations to system zarządzania komunikacja między organizacją, a jej otoczeniem"
J. Gruning, T. Hunt
" Public relations to wszelkie działania mające na celu promowanie lub/i ochronę wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu".
Philip Kotler
"PR to informacja plus dopasowanie plus integracja".
Alfred Oeckl
"Public relations jest unikatowym know-how, wiedzą na temat tego, jak sprawić, by pewne rzeczy dokonały się po naszej myśli. Jego zasadą jest wrażliwość na ludzi i czas w odniesieniu do rynku, konkurencji, sytuacji kryzysowych lub spraw o skali światowej".
Charles Zeanah
"Public relations to planowe, perswazyjne komunikowanie się zmierzające do wywołania wpływu na znaczenie grupy społecznej lub też umiejętne przesłanie idei do rozmaitych grup społecznych w celu wywołania pożądanego rezultatu".
Z. Zemler
"Public relations to działania, których celem jest tworzenie i utrzymanie zaufania do przedsiębiorstwa w otoczeniu, w którym ono działa, oraz utrzymanie dobrego klimatu w stosunkach pomiędzy firmą lub grupa firm a społeczeństwem".
Mediarun.pl
Trochę historii... W 1975 r. Fundacja Badań i Edukacji Public Relations (Foundation for Public Relations Research and Education) zleciła przeprowadzenie kompleksowych badań mających na celu zformułowanie jednoznacznie brzmiącej a zarazem uniwersalnej definicji public relations. W badaniu ty wzięło udział 75 osób związanych z branżą PR, które po dokonaniu analizy 472 różnych definicji opracowały nową, ich zdaniem najbardziej uniwersalną, definicje dziedziny: „ Public Relations są samodzielną funkcją zarządzania pomagającą ustanowić i utrzymać wzajemną komunikację, zrozumienie, akceptacje i współpracę między organizacją i jej otoczeniem; pomagają zarządzać problemami lub zagadnieniami; pomagają zarządowi w uzyskiwaniu informacji na temat opinii otoczenia i reagowaniu na nią; definiują i podkreślają obowiązek zarządu służenia interesowi publicznemu; pomagają zarządowi w uzyskiwaniu informacji o zmianach i skutecznych możliwościach ich wykorzystania, służąc jako system wczesnego ostrzegania pomagający przewidywać trendy; ponadto jako główne narzędzie wykorzystują badania oraz rzetelne i etyczne techniki komunikacyjne”.
Public relations - ujęcie tradycyjne vs ePR
a). Roboty internetowe, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie wyszukiwarek i katalogów internetowych. Web positioning czyli pozycjonowanie strony w katalogach i wyszukiwarkach internetowych należy do jednej z najważniejszych kategorii działań ePR. W wielu przypadkach popularność korporacyjnego serwisu internetowego zależy tylko i wyłącznie od tego, na którym miejscu znajduje się on w indeksie wyszukiwania. Roboty internetowe – czyli zautomatyzowane systemy wyszukiwawcze stanowią swoistą publiczność instytucji. Nie wszystkie systemy wyszukiwawcze mają charakter w pełni zautomatyzowany, wiele z nich (www.onet.pl) funkcjonując jako katalogi stron internetowych, jest nadzorowanych i organizowanych przez osoby fizyczne. Ludzie odpowiedzialni za strukturę katalogów są równie ważnym odbiorcą działań ePR co roboty, a to z tego względu, że to właśnie od nich zależy jak w danym katalogu umiejscowiony jest dany serwis korporacyjny.
b). Moderatorzy grup dyskusyjnych i forów internetowych. Tematyczne grupy dyskusyjne i fora internetowe stanowią niemal idealne środowisko do prowadzenia działań z zakresu ePR. Wymiana poglądów w obrębie danej grupy czy forum ma charakter wolny, co nie znaczy, że nie jest pozbawiona jakiegokolwiek nadzoru. Nad tym by grupa zachowała swój unikalny tematyczny charakter oraz żeby w ramach dyskusji nie dochodziło do wzajemnego obrażania, czy kierowania fałszywych oskarżeń względem osób lub instytucji czuwają moderatorzy grup. Kontakty z moderatorami mają bardzo duże znaczenie w kontekście ewentualności rozpowszechniania przez np.: konkurencje , nieprawdziwych informacji o funkcjonowaniu instytucji. Moderator może usunąć z dyskusji jakiś wątek lub niewłaściwe komentarze. Moderator ( tak jak i operator forum internetowego), może również zmieniać tematykę grupy lub wprowadzać do dyskusji wątki ważne dla kreowania pozytywnego wizerunku instytucji.
c). Internetowi sponsorzy. Wiele instytucji, stowarzyszeń czy nawet małych firm nie może sobie pozwolić na poniesienie kosztów działalności w Internecie. Dla takich podmiotów sponsoring online nierzadko bywa jedynym wyjściem, żeby bez ponoszenia dodatkowych kosztów stworzyć lub umieścić w sieci serwis internetowy lub, by zwiększyć ilość odwiedzających stronę. Z tego punktu widzenia odpowiednie kontakty z sieciowymi sponsorami stanowią dla przedstawicieli tych instytucji bazę funkcjonowania w Internecie.
Najczęściej spotykanymi formami internetowego sponsoringu są :
1). Darmowy hosting serwisu internetowego.
2). Darmowe stworzenie i nadzorowanie serwisu internetowego.
3). Darmowa reklama w postaci bannerowej w obrębie innych serwisów.
d). Firmy lub instytucje których serwisy internetowe zawierają linki do serwisu bazowego. Niektóre roboty internetowe indeksują serwisy internetowe, nie tylko w oparciu o ich treść i zawartość. Pozycja w indeksie www.google.com (tzw. Page Rank) jest wypadkową zawartości serwisu oraz ilości stron zawierających bezpośrednie odnośniki(linki) do tego serwisu. Innymi słowy z punktu widzenia funkcjonowania strony w systemach wyszukiwawczych popularność serwisu w obrębie innych stron jest sprawą kluczową. Nie można zapominać też o fakcie, iż użytkownicy w przypadku gdy nie są zadowoleni z zawartości danej strony szukają kolejnych, o podobnej tematyce. Podstawową funkcją często spotykanej pozycji menu „linki” jest właśnie umożliwienie im prowadzenia dalszych poszukiwań bez konieczności odwoływania się do pomocy systemów wyszukiwawczych.
Aby wybrany serwis internetowy zawierał w swojej strukturze odnośnik do strony danej instytucji niezbędne jest nawiązanie i utrzymywanie kontaktu z podmiotem administrującym serwisem.
4.4 Podstawowe różnice pomiędzy ePR a tradycyjnym Public Relations.
Wykraczając poza szczegóły czysto techniczne, zasadniczą różnicą pomiędzy e-PR, a tradycyjnym Public Relations jest to, iż w wariancie tradycyjnym proces komunikacyjny w dużej mierze zależy od elementów pośredniczących takich jak np.: dziennikarze. Innymi słowy jeśli instytucja chce skutecznie komunikować się z otoczeniem ma do wyboru dwie podstawowe drogi :
- Wysyłanie informacji prasowych i innych materiałów do dziennikarzy z nadzieją że zostaną opublikowane.
- Prowadzenie kampanii reklamowej lub przykładowo sponsoringowej co wiąże się z dużymi kosztami.
ePR umożliwia pominięcie wszystkich elementów pośredniczących, dzięki czemu można prowadzić proces komunikacyjny bezpośrednio z otoczeniem ,poprzez publikacje materiałów prasowych na łamach korporacyjnego serwisu internetowego, emailing lub przykładowo grupy dyskusyjne.
ePR posiada swoją specyfikę i cechy charakterystyczne. Można je potraktować również, jako różnice pomiędzy elektronicznym Public Relations, a jego tradycyjną odmianą.
a). Ciągła komunikacja. Jak to określi Matt Haig „Internet jest bezsenny” . Oznacza to że umożliwia ciągłą komunikację 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Dla firm ma to znaczenie nie tylko symboliczne. Dzięki tej właśnie cesze instytucje i firmy na całym świecie mogą przekazywać sobie informacje bez konieczności oglądania się na strefy czasowe czy godziny otwarcia urzędów.
b). Natychmiastowa reakcja. Umożliwiając działania poza jakimikolwiek ograniczeniami czasowymi Internet zapewnia natychmiastową reakcję na ważne wydarzenia. Jest to niezwykle istotna cecha szczególnie w momentach kryzysowych . Przykładowo - łatwo sobie wyobrazić sytuację gdy we wtorkowym wydaniu gazety pojawia się jakaś nieprzychylna dla instytucji informacja – stosując tradycyjne metody komunikacji można liczyć na to iż ewentualne sprostowanie może pojawić się dopiero w środę rano, przy czym warto dodać, że zamieszczenie sprostowania, zależy często od dobrej woli wydawnictwa. Publikacja w Internecie, dostępna masowej publiczności, możliwa jest niemal natychmiast.
c). Globalna publiczność. Wirtualna rzeczywistość Internetu nie zna pojęcia ograniczenia geograficznego. W tym samym czasie, bez opóźnienia, można komunikować się w sieci z klientami w Australii, dziennikarzami w Szwecji i ekspertami w Poznaniu. Istotną sprawą wydaje się być też kwestia finansowa – tego typu kontakty nie są związane z żadnymi dodatkowymi kosztami (telefony, faksy , podróże).
d). Wiedza o publiczności, dwustronna komunikacja. Interaktywność Internetu umożliwia natychmiastowe uzyskanie opinii odbiorcy na temat przekazywanej informacji. Ta cecha ePR pozwala instytucji lepiej zrozumieć potrzeby i preferencje publiczności.
Dwustronna komunikacja pomiędzy instytucją, a jej publicznością jest jednym z zasadniczych celów działań Public Relations, jako że pozwala budować mocne, wzajemnie korzystne relacje.
W tradycyjnym PR wzajemna komunikacja jest rzadko możliwa, ze względu na to iż, tradycyjne media najczęściej stawiają otoczenie instytucji w pozycji pasywnego odbiorcy.
W przypadku ePR dwustronna komunikacja jest możliwa i pozwala otoczeniu na interaktywny kontakt z instytucją.
e). Ograniczone koszty. Tradycyjny Public Relations uważany jest za zbiór działań, wysoce skutecznych i zdecydowanie tańszych od np.: reklamy. Nie zmienia to faktu, że jednak wiele firm ogranicza swoją aktywność PR właśnie ze względu na koszty. W tej kwestii wyższość ePR nad tradycyjnymi metodami jest tak bezwzględna, jak bezwzględnie niższe są koszty publikacji elektronicznej od druku własnych np.: wydawnictw zakładowych ,czy chociażby zorganizowania konferencji prasowej online od tradycyjnej.