Zarządzanie - praca magisterska

Teorie oraz różne modele zarządzania od wielu lat są związane z działalnością i rozwojem wielu organizacji. Skuteczne zarządzanie to cały proces planowania, kierowania i organizowania pracy przy pomocy różnych narzędzi oraz zasobów. Zarządzanie polega przede wszystkim na właściwym podejmowaniu decyzji związanych z wybraną organizacją lub przedsiębiorstwem. Praca dyplomowa na temat zarządzania może okazać się dobrym wyborem dla studenta ze względu na dużą liczbę aktualnych publikacji, książek i czasopism. Współczesna wiedza o zarządzaniu zarówno anglojęzyczna jak i opracowana w języku polskim dostarcza nam wiele cennych informacji. Współczesny biznes podobnie jak organizacje rządowe i non profit w pewnym stopniu działają zgodnie z niektórymi modelami zarządzania.  

Podejmując decyzję o wyborze tematu pracy związanym z zarządzaniem organizacją warto zapoznać się z publikacjami takich autorów jak: Stoner, Freeman, Gilbert.

Praca magisterska lub licencjacka z marketingu może obejmować takie zagadnienia jak: lean management, just in time, reengineering, zarządzanie zmianami, zarządzanie projektami, teorie zarządzania, menedżer, przywódca, zarządzanie operacyjne, zarządzanie strategiczne, planowanie, kierowania.