Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer - motywowanie / praca magisterska

Jest to nadal aktualny temat dla studentów zarządzania i menedżerskich studiów podyplomowych szczególnie na studiach MBA. Aby napisać dobrą pracę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi niezbędne jest odpowiednie przygotowanie menedżerskie i oczywiście podstawy teoretyczne z zarządzania pracownikami. Wiedza praktyczna w tym przypadku bardzo się przyda. Student zarządzania ma oczywiście możliwość przeprowadzenia badań w wybranej organizacji lub przedsiębiorstwie. Wywiad z pracownikami i ankieta to przydatne narzędzia podczas pisania pracy dyplomowej. Co możesz napisać ciekawego w kierunku ZZL? Warto zastanowić się nad zbadaniem jak funkcjonuje system motywowania pracowników w wybranym przedsiębiorstwie lub zidentyfikować proces rekrutacji i selekcji pracowników. Istotne będzie również opisanie ścieżki rozwoju umiejętności pracowników i proces zarządzania pracownikami z punku widzenia menedżera. System zarządzania zasobami ludzkimi możesz opisać na przykładzie wybranej korporacji lub wyłącznie działu handlowego i zbadać jak motywowani są przedstawiciele handlowi. Kolejny fajny kierunek pisania pracy dyplomowej to opis programu szkolenia i rozwoju pracowników. Z pewnością jest to świetny obszar badań dla menedżera i studenta. Warto zastanowić się nad opisem zagadnień związanych z przywództwem i motywacją menedżera.

Polecane książki: H.Król Zarządzanie zasobami ludzkimi, M.Armstrong Zarządzanie zasobami ludzkimi, T.Listwan Metody i techniki zarządzania zasobami ludzkimi, A.Gick Motywowanie pracowników: systemy, techniki i praktyka, M.Suchar Rekrutacja i selekcja personelu, B.Tracy Motywowanie, K.Blanchard Przywództwo wyższego stopnia, K.Blanchard Jednominutowy menedżer.

Zagadnienia: personel, pracownicy, motywowanie, rekrtuacja, sekekcja, zaangażowanie, kreatywność, rozwój pracowników, szkolenia, zarządzanie kompetencjami, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia zasobów ludzkich, lider, menedżer, przywódca, przywództwo.